Okręgi jednomandatowe

1. Okręg Wyborczy Stare Miasto-Zwierzyniec /samorząd miasta Wilna/
2. Okręg Wyborczy Nowe Miasto- Nowy Świat (Naujininkai) /samorząd miasta Wilna/
3. Okręg Wyborczy Antokol /samorząd miasta Wilna/
4. Okręg Wyborczy Żyrmuny /samorząd miasta Wilna/
5. Okręg Wyborczy Fabianiszki /samorząd miasta Wilna/
6. Okręg Wyborczy Szeszkinia- Śnipiszki /samorząd miasta Wilna/
7. Okręg Wyborczy Justyniszki-Wierszuliszki /samorząd miasta Wilna/
8. Okręg Wyborczy Zameczek-Karolinki /samorząd miasta Wilna/
9. Okręg Wyborczy Leszczyniaki (Lazdynai) /samorząd miasta Wilna/
10. Okręg Wyborczy Nowa Wilejka /samorząd miasta Wilna/
11. Okręg Wyborczy Ponary-Grzegorzewo /samorząd miasta Wilna/
12. Okręg Wyborczy Werki /samorząd miasta Wilna/
13. Okręg Wyborczy Poszyłajcie /samorząd miasta Wilna/
14. Okręg Wyborczy Szyłany /samorząd miasta Kowna/
16. Okręg Wyborczy Savanorių /samorząd miasta Kowna, samorząd kowieńskiego rejonu/
20. Okręg Wyborczy Centrum-Zielona Góra /samorząd miasta Kowna/
21. Okręg Wyborczy Marių /samorząd miasta Kłajpedy/
22. Okręg Wyborczy Pajūrio /samorząd miasta Kłajpedy, samorząd Nerigi/
23. Okręg Wyborczy Danės /samorząd miasta Kłajpedy/
24. Okręg Wyborczy Baltijos /samorząd miasta Kłajpedy/
25. Okręg Wyborczy Aušros /samorząd miasta Szawli/
28. Okręg Wyborczy Niewiaża /samorząd miasta Poniewieża/
51. Okręg Wyborczy Uciana /samorząd rejonu uciańskiego/
52. Nalšios północny Okręg Wyborczy /samorząd rejonu ignalińskiego, samorząd Wisagini,  samorząd rejonu jezioroskiego/
53. Nalšios południowy Okręg Wyborczy /samorząd rejonu ignalińskiego, samorząd rejonu święciańskiego/
54. Okręg Wyborczy Malacko – Szyrwincki /samorząd rejonu malackiego, samorząd rejonu szyrwinckiego, samorząd rejonu wileńskiego/
55. Niemenczyński Okręg Wyborczy /samorząd rejonu wileńskiego/
56. Solecznicko-Wileński Okręg Wyborczy /samorząd rejonu solecznickiego, samorząd rejonu wileńskiego/
57. Miednicki Okręg Wyborczy /samorząd rejonu wileńskiego/
58. Trocko-Jewski Okręg Wyborczy /samorząd elektreński,  samorząd rejonu trockiego/
59. Koszedarsko-Elektrański Okręg Wyborczy /samorząd elektrański, samorząd rejonu kojszedarskiego/
61. Okręg Wyborczy Południowa Deltuwa /samorząd rejonu jonawskiego, samorząd rejonu wilkomirskiego/
65. Okręg Wyborczy Czerwony Dwór /samorząd rejonu kowieńskiego/
69. Okręg Wyborczy Dzukia /samorząd miasta Olity, samorząd rejonu olickiego, samorząd rejonu orańskiego/
71. Okręg Wyborczy Pasaulio Lietuvių