24. Okręg Wyborczy Baltijos

/samorząd miasta Kłajpedy/