9. Okręg Wyborczy Leszczyniaki (Lazdynai)

/samorząd miasta Wilna/