5. Okręg Wyborczy Fabianiszki

/samorząd miasta Wilna/