57. Miednicki Okręg Wyborczy

/samorząd rejonu wileńskiego/