6. Okręg Wyborczy Szeszkinia- Śnipiszki

/samorząd miasta Wilna/