58. Trocko-Jewski Okręg Wyborczy

/samorząd elektreński,  samorząd rejonu trockiego/