21. Okręg Wyborczy Marių

/samorząd miasta Kłajpedy/