59. Koszedarsko-Elektrański Okręg Wyborczy

/samorząd elektrański, samorząd rejonu kojszedarskiego/