4. Okręg Wyborczy Żyrmuny

/samorząd miasta Wilna/