7. Okręg Wyborczy Justyniszki-Wierszuliszki

/samorząd miasta Wilna/