10. Okręg Wyborczy Nowa Wilejka

/samorząd miasta Wilna/