1. Okręg Wyborczy Stare Miasto-Zwierzyniec

/samorząd miasta Wilna/