3. Okręg Wyborczy Antokol

/samorząd miasta Wilna/