20. Okręg Wyborczy Centrum-Zielona Góra

/samorząd miasta Kowna/