16. Okręg Wyborczy Savanorių

/samorząd miasta Kowna, samorząd kowieńskiego rejonu/