8. Okręg Wyborczy Zameczek-Karolinki

/samorząd miasta Wilna/