W poniedziałek, 28 września, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie spotkali się członkowie Prezydium sześciu oddziałów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin: m. Wilna, rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego i szyrwinckiego oraz kandydaci w okręgach jednomandatowych. Celem spotkania było omówienie przebiegu kampanii wyborczej, nakreślenie wytycznych na ostatnim jej etapie.
 
Wcześniej tego samego dnia uczestnicy spotkania w wileńskim kościele pw. Ducha Świętego wzięli udział we Mszy Świętej Dziękczynnej za potrzebne siły i energię w organizowaniu wyborów oraz w intencji pomyślnego wyniku wyborów dla Polaków na Wileńszczyźnie.

Waldemar Tomaszewski, przewodniczący AWPL-ZChR, szef centralnego sztabu wyborczego partii wygłosił referat, w którym mówił o szczegółach i znaczeniu pracy organizacyjnej w terenie, zwłaszcza w kontekście pandemii koronawirusowej. Ponadto podsumował dotychczasową pracę oraz nakreślił najbliższe zadania dla kandydatów oraz sztabów wyborczych w gminach i oddziałach. Został też przedstawiony zarys kampanii wyborczej AWPL-ZChR w mediach oraz podstawowe elementy strategii i taktyki wyborczej.

Lider AWPL-ZChR podziękował zebranym za zaangażowanie i oddaną pracę na rzecz mieszkańców Wileńszczyzny i całego kraju oraz prosił przekazać podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w tej szlachetnej misji.