W poniedziałek, 28 września, w kościele pw. Ducha Świętego w Wilnie została odprawiona Msza Święta Dziękczynna za potrzebne siły i energię w organizowaniu wyborów oraz w intencji pomyślnego wyniku wyborów dla Polaków na Wileńszczyźnie.
 
Msza Święta za pomyślny wynik wyborów dla Polaków na Wileńszczyźnie celebrowana była przez ks. Tadeusza Jasińskiego, proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie oraz przez ks. Ryszarda Halwę – założyciela Fundacji S.O.S. Obrony Poczętego Życia, redaktora naczelnego pisma „Moja Rodzina”.

Podczas nabożeństwa dziękowano Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski i wsparcie w okresie przygotowawczym do kampanii wyborczej oraz modlono się o pomyślny wynik wyborów „żeby obywatele powierzyli władzę tym, którzy będą stać na straży prawdy i wierności chrześcijańskim zasadom”.

„Polityka jest szlachetnym zajęciem. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwy polityk przychodzi służyć” – mówił podczas kazania ks. Tadeusz Jasiński.

„Piękną tradycją Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin jest modlitwa przed ważnymi wydarzeniami. Oczywiście wybory są ważnym wydarzeniem – ludzie dostąpią możliwości wpływania na los nie tylko swój, ale całej ojczyzny i wszystkich ludzi, dlatego też nie jest obojętne kto zostanie wybrany do kierowania parlamentem, dlatego ważne jest, że prosicie o błogosławieństwo na wybory, dziękujecie Bogu za ten trud, za te siły, którymi Was obdarzył w niełatwej pracy przygotowując te wybory” – mówił proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie.

Ksiądz Tadeusz Jasiński wspomniał również ważne wydarzenia historyczne m.in. Bitwę pod Grunwaldem, zwycięstwo pod Wiedniem czy Bitwę Warszawską, w których modlitwa i wstawiennictwo Boga odegrało bardzo istotną rolę.

„Świat się zmienia nie w lepszą stronę, dlatego tak ważne jest, aby u władzy byli ludzie, którzy potrafią trzeźwo myśleć, którzy znają Prawo Boże, którzy będą chcieli to prawo przełożyć na prawo państwowe i nikt z tego powodu nie przegra, dlatego że to co Boskie jest dobre, to co Boskie jest szlachetne, to co Boskie przynosi szczęście człowiekowi, a wadliwe prawo pobudza do rzeczy złych” – podkreślił duchowny.

„Życzę Wam, aby to przysłowie „Bez Boga ani do proga” pewien próg pozwoliło Wam przekroczyć” – na zakończenie dodał ks. Jasiński.