Mieli Lietuvos žmonės,
šių metų spalio 11 dieną rinksime naują Lietuvos Seimą. Spręsime tolesnės mūsų Tėvynės politinės krypties, jos ateities klausimus. Žinodama Lietuvos politines aktualijas ir nuoširdžiai nerimaudami dėl socialinio teisingumo stokos, dėl didelio pajamų atotrūkio tarp turtingų ir vargšų, dėl grėsmių tradicinei šeimai, dėl sveikatos apsaugos ir kitų problemų, mūsų partija paruošė plačią, socialiai orientuotą programą, grindžiamą visiems mums svarbiausiomis krikščioniškosiomis ir šeimos vertybėmis.

Tikėjimas – pamatinė ir svarbiausia mūsų veiklos ir gyvenimo ašis. Esame tikintys, praktikuojantys katalikai. Kiekvieną sekmadienį susitinkame šventosiose Mišiose, Kryžiaus kelio ir kitose pamaldose. Kartu dalyvavome didžiosiose iškilmėse – susitikimuose su Popiežiumi jo vizito metu, Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus, Trakų bazilikos titulo suteikimo ir kitose iškilmėse. Auklėjame vaikus vadovaudamiesi Kristaus mokymu, esame vienos visuotinės bažnyčios vaikai. Ir visai nesvarbu, kokia kalba šloviname Viešpatį. Svarbiausia, kad drąsiai ir nuoširdžiai įgyvendiname tikėjimo tiesas.

Esu vienas iš Jūsų. Žinau, kaip sunku žmonėms išgyventi be valstybės ir artimųjų paramos. Kartu su žmona Violeta 30 metų rūpinamės neįgaliu vyresniuoju sūnumi. Mano tėvai, mokytojai, dirbo nedidelėje kaimo mokykloje. Nuo vaikystės pažinau nelengvą žmonių dalią toliau gyvenančių nuo didmiesčių, kur nėra išplėtota infrastruktūra, kur trūksta darbo ir kitų pragyvenimo šaltinių. Mano pusbrolis (tėvo krikštasūnis – Henrikas Bernatovičius) dar 1984 m. įšventintas kunigu 33 metus uoliai tarnavo Dievui ir žmonėms Panevėžio arkivyskupijoje.

Prašau Jūsų palaikymo Lietuvos lenkų rinkimų akcijai–Krikščioniškų šeimų sąjungai sąrašo nr. 8, nes siekiame, kad pagrindiniu Lietuvos politikos prioritetu taptų kiekvieno žmogaus gerovė ir orumas. Jau daugelį metų, nepaisydama sunkumų, sisteminės žiniasklaidos šališkumo ir priešiškumo mano vadovaujama LLRA-KŠS tarnauja paprastam žmogui, įgyvendina sąžiningą politiką paremtą Bažnyčios mokymu. Ir tai nėra tušti žodžiai. Savo darbais įrodėme, kad politika gali būti skaidri ir paremta vertybėmis. Esame sąžiningiausia parlamentinė partija Lietuvoje. Turėjau garbės inicijuoti negimusių vaikų apsaugos įstatymą ir net laimėti pirmą balsavimą po pateikimo. Siūlome Lietuvoje įvesti „vaiko pinigus“ visiems tėvams išmokant 120 eurų per mėnesį ir nemokamus vaistus senjorams nuo 70 metų, taip pat mokėti 13-ąją pensiją 200 eurų  dydžio.

Siūlome įvesti privalomąsias tikybos pamokas mokyklose. Deja, tik pusė Lietuvos vaikų mokosi tikybos, kiti renkasi etiką ir negaus svarbių atsakymų į jiems rūpimus amžinuosius klausimus apie gyvenimo prasmę, tikėjimo ir mokslo santykį, žmogaus pašaukimą. Džiaugiuosi tuo, kad bent  Vilniaus krašto mokyklose 100 proc. vaikų lanko tikybos pamokas. Turime kartu siekti, kad visoje Lietuvoje tikybos mokymas taptų privalomas. Tai ypač svarbu šiuo dvasinio  nuosmukio laikotarpiu.

Kviečiu Jus – dalyvauti rinkimuose, demokratiniame politiniame procese ir kartu apginti Marijos žemę nuo šiuolaikinės  iškrypusios neoliberaliosios ideologijos grėsmių. Politiką suvokiame kaip tarnystę ir priemonę siekti socialinio teisingumo, rūpintis paprastu žmogumi, ginti gyvybę nuo pradėjimo iki natūralios mirties, vienyti visus geros valios žmones. Kviečiu paremti mūsų socialiai teisingą, krikščioniškosiomis ir tradicinės šeimos vertybėmis grindžiamą programą.

Užtikrinu, kad sąžiningai ir atsakingai dirbsime Jums – Mieli Lietuvos žmonės!

Valdemar Tomaševski
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininkas

 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
pagrindinės programinės nuostatos

LLRA-KŠS veiklos pagrindas – krikščioniškosios vertybės, kadangi visi žmonės yra Dievo vaikai ir prieš jį visi mes esame lygūs, nepaisant tautybės, politinių įsitikinimų, socialinio statuso. Esame lyg viena didelė šeima. Palaikome tradicinės šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės, vertybes. Politinę ir visuomeninę veiklą vertiname visų pirma kaip sąžiningą ir atsakingą tarnavimą kitam žmogui ir valstybei.

Mūsų tikslas – įgyvendinti ir ginti pagrindinius mūsų kultūros ir civilizacijos idealus: šeimą, gyvybę, tiesą, teisingumą, orumą, garbę.

Teisingas finansų ir mokesčių naštos paskirstymas tenkinant visuomenės poreikius reikalauja didesnių įplaukų į biudžetą.

Sieksime:

 • Mokesčių solidarumo principo – turtingesnis moka daugiau (1 euro mokestis gaunantiems MMA);
 • Bankų, prekybos tinklų apmokestinimo;
 • Didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms, švietimui, kultūrai, socialinei apsaugai;
 • Mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų modelių keitimo;
 • Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 101;
 • Gerų santykių su visais kaimynais: ir Latvija, ir Lenkija, ir Rusija, ir Baltarusija.

Užtikrinsime šeimų, kiekvieno žmogaus gerovę:

 • 120 eurų kas mėnesį kiekvienam vaikui, 200 eurų socialiai remiamoms šeimoms;
 • Daugiau šeimos kortelės lengvatų ir paslaugų;
 • Sumažinimas iki 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio maisto prekėms;
 • 50 procentų didesnės pensijos. Taip pat 13-osios pensijos mokėjimas kiekvienais metais;
 • Nemokami vaistai 70 metų sulaukusiems ir vyresniems žmonėms;
 • Atlyginimų ir socialinių garantijų didinimas;
 • Minimalaus atlyginimo didinimas iki 1000 eurų;

Su visa programa ir kandidatų sąrašu galima susipažinti: www.awpl.lt.