Pagrindinės programinės nuostatos

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
programinės nuostatos

Už krikščioniškąsias vertybes! Už tradicinės šeimos vertybes!
Už socialinį teisingumą! Už sąžiningą politiką!

LLRA-KŠS veiklos pagrindas yra krikščioniškos vertybės, kadangi visi žmonės yra Dievo vaikai ir prieš jį visi mes esame lygūs, nepriklausomai nuo tautybės, politinių įsitikinimų, socialinio statuso. Esame lyg viena didelė šeima. Palaikome tradicinės šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės, vertybes. Politinę ir visuomeninę veiklą vertiname visų pirma kaip sąžiningą ir atsakingą tarnavimą kitam žmogui ir valstybei.

Mūsų tikslas yra įgyvendinti ir ginti pagrindinius mūsų kultūros ir civilizacijos idealus: šeimą, gyvybę, tiesą, teisingumą, orumą, garbę.

Teisingas finansų ir mokesčių naštos paskirstymas, tenkinant visuomenės poreikius, reikalauja didesnių įplaukų į biudžetą. Sieksime:

 • Mokesčių solidarumo principo – turtingesnis moka daugiau (1 euro mokestis gaunantiems MMA)
 • Bankų, prekybos tinklų apmokestinimo
 • Didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms, švietimui, kultūrai, vaikų globai
 • Mokinio krepšelio ir ligonių kasų kvotų modelių keitimo
 • Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 101
 • Gerų santykių su visais kaimynais: ir Latvija, ir Lenkija, ir Rusija, ir Baltarusija

Užtikrinsime šeimų, kiekvieno žmogaus gerovę:

 • 120 eurų kas mėnesį kiekvienam vaikui, 200 eurų socialiai remiamoms šeimoms
 • Daugiau šeimos kortelės lengvatų ir paslaugų
 • Sumažinimas iki 5 procentų pridėtinės vertės mokesčio maisto prekėms
 • 50 procentų didesnės pensijos. Taip pat 13-osios pensijos mokėjimas kiekvienais metais
 • Nemokami vaistai 70 metų ir vyresniems žmonėms
 • Atlyginimų ir socialinių garantijų didinimas
 • Minimalus atlyginimo didinimas iki 1000 eurų

Ginsime viešąjį interesą, esame dirbančių, pensininkų, vaikus auginančių, pagalbos ir paramos reikalaujančių žmonių pusėje.