We czwartek po południu litewski Sejm przyjął w pierwszym czytaniu projekt poprawki do ustawy, który zakłada wypłacanie emerytom tzw. trzynastej emerytury w wysokości 200 euro. Dodatek byłby wypłacany w grudniu każdego roku.
 
Odpowiedni projekt poprawki do ustawy przedstawił w Sejmie poseł Zbigniew Jedziński w imieniu sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Pomysł poparło 48 posłów, przeciwko głosowało 10, od głosu powstrzymało się 6 parlamentarzystów.

Projekt trafi w dalszej kolejności do sejmowego Komitetu ds. Socjalnych i Pracy. Pod obrady sesji plenarnej propozycja AWPL-ZChR ma ponownie trafić 10 listopada.

Jeśli Sejm przyjmie zgłoszoną przez AWPL-ZChR poprawkę, to trzynastą emeryturę otrzymałyby osoby zamieszkałe na Litwie, które zadeklarowały miejsce zamieszkania lub są na liście mieszkańców bez meldunku i otrzymują emeryturę z ubezpieczenia społecznego (wczesna emerytura, emerytura dla osób niepełnosprawnych); renty z tytułu niezdolności do pracy; renty rodzinne, emerytury wysłużone, rekompensatę za szczególne warunki pracy; emerytury socjalne; rentę dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w domu i in.

Autorzy ustawy są zdania, że po jej przyjęciu seniorzy mieliby możliwość wydać dodatkowe pieniądze na święta bożonarodzeniowe tj. na konsumpcję krajową, więc pieniądze na pewno wrócą do budżetu kraju w innej formie.

„Projekt nie zakłada różnicowania dodatku ze względu na indywidualną wysokość emerytury, ponieważ nie chcemy, aby ludzie byli dyskryminowani ze względu na wyższy lub niższy dodatek. (…) Obecne emerytury i renty wcale nie odpowiadają dzisiejszym realiom. Ogromna różnica między cenami a dochodami osób starszych lub niepełnosprawnych nie gwarantuje ludziom możliwości godnego życia. Jesteśmy przekonani, że trzynasta emerytura będzie miała znaczący pozytywny wpływ na koszyk podstawowych produktów rencistów na Litwie, zwłaszcza podczas najważniejszych świąt roku” – tłumaczy Wanda Krawczonok, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR wraz z członkiem frakcji Zbigniewem Jedzińskim.

Dodają, że taki dodatek w postaci trzynastej emerytury działa z powodzeniem również w innych krajach – w Grecji, Hiszpanii, Polsce.

Krawczonok i Jedziński szacują, że realizacja proponowanego projektu ustawy będzie potrzebowała około 180 mln euro z budżetu państwa w pierwszym roku od wejścia w życie, kwota ta może ulec zmianie w kolejnym roku.

Jak podkreślił wcześniej przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski, pora już na to, aby „nasi emeryci otrzymywali trzynastą emeryturę”.

AWPL-ZChR już od kilku lat wskazuje na potrzebę rozważnej polityki prorodzinnej i prospołecznej na Litwie i jest autorem wielu przyjętych przez Sejm ustaw, których celem jest poprawa dobrobytu rodzin i seniorów. Są to m.in. miesięczne świadczenie na dziecko, Karta Dużej Rodziny czy darmowe leki dla seniorów powyżej 75. roku życia. Partia zabiega też o dalsze obniżenie wieku, od którego należą się emerytom bezpłatne leki refundowane, a także o zwiększenie korzyści płynących z posiadania Karty Rodziny oraz zwiększenie pieniędzy na dziecko do 120 euro.