Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) Waldemar Tomaszewski przedstawił dzisiaj program wyborczy kierowanej przez siebie partii w nadchodzących wyborach do Sejmu.
Prezentacji poszczególnych założeń dokonali ponadto Rita Tamašunienė, minister spraw wewnętrznych, oraz Zbigniew Jedziński, który otwiera listę kandydatów AWPL-ZChR.

Tomaszewski podkreślił, że program jest bardzo szeroki, dokument w wersjach polskiej, litewskiej i rosyjskiej można znaleźć na stronie internetowej ugrupowania www.awpl.lt

„Opracowaliśmy bardzo szeroki dokument zawierający ok. 60 000 znaków, przygotowaliśmy również jego wersję skróconą. Główne hasła programu wyborczego brzmią: O wartości chrześcijańskie! O wartości tradycyjnej rodziny! O sprawiedliwość społeczną! O uczciwą politykę! Łączy zaś je wszystkie hasło Litwa krajem wartości i dobrobytu” – poinformował przewodniczący AWPL-ZChR.

Tomaszewski zaznaczył, że mottem programu są słowa św. Augustyna „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”, które są również zawarte w zaprezentowanym dzisiaj dokumencie.

„W naszej działalności i programie wyborczym pragniemy się oprzeć na wskazaniach Jana Pawła II zawartych w encyklice Veritatis Splendor” – odnotował lider AWPL-ZChR i przytoczył ich fragment, który również znalazł się w programie wyborczym AWPL-ZChR:

„W odniesieniu do dziedziny polityki należy podkreślić, że uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi, jawność w administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciwników politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę – to zasady, które znajdują swe najgłębsze źródło, a jednocześnie uzasadnienie wartości osoby, w transcendentnej wartości osoby i w obiektywnych nakazach moralnych, dotyczących funkcjonowania państw”.

Ubolewał, że obecnie gracze na scenie politycznej nieczęsto sięgają po te słowa w swoich politycznych poczynaniach, wyjątkiem zaś tej niechlubnej reguły jest na litewskiej scenie politycznej właśnie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin.

„Staramy kierować się słowami przywołanej encykliki w naszej codziennej działalności, co sprawiło, że zasłużyliśmy na miano sumiennej i solidnej partii. Niemal wszystkie ugrupowania polityczne chcą współpracować z nami. Obecnie, jak wiadomo, należymy do większości rządzącej, do której dołączamy nie po raz pierwszy. Wymowny jest również fakt, że w 6 samorządach utworzyliśmy koalicje aż z 7 partiami. Inne partie odnoszą się do nas z szacunkiem” – ocenił Tomaszewski.

Dodał, że niesłychanie ważnym celem programu jest zapewnienie mieszkańcom naszego kraju sprawiedliwości społecznej.

Poinformował, że program wyborczy AWPL-ZChR zawiera takie punkty, których próżno szukać w programach wyborczych innych partii. Jako przykłady przytoczył projekt ustawy lustracyjnej i opodatkowania aktywów banków, który notabene został włączony do programu rozpoczynającej się jutro jesiennej sesji parlamentu.

Zbigniew Jedziński, numer 1 na liście kandydatów AWPL-ZChR, ocenił, że program wyborczy partii jest nie tylko bardzo szeroki, ale również bardzo konkretny i ma ukierunkowanie prospołeczne.

„Program zawiera nie tylko propozycje legislacyjne, ale równolegle podaje źródła finansowania wdrożenia proponowanych rozwiązań. Z całego serca ubolewam, że projekt ustawy o opodatkowaniu aktywów banków wciąż leży w szufladach sejmowych. Szacujemy, że z tego tytułu do budżetu państwa rokrocznie mogłoby wpływać ok. 100 mln euro. W 2018 roku działające na Litwie banki zarobiły 358 mln czystego zysku, zaś do utrzymania państwa w postaci podatków przyczyniają się w znikomej mierze” – mówił poseł.

Jedziński odnotował, że banki ciągle zwiększają opłaty za operacje bankowe i oprocentowanie pożyczek, utrudniają też dostęp mieszkańców do własnych pieniędzy.

„Instytucje finansowe zachowują się nader nieodpowiedzialnie i powinny w końcu zostać poważnymi płatnikami podatków. Za granicą takie praktyki już stały się normą, dla przykładu na Węgrzech, w Polsce, Francji. Takie rozwiązanie ma niebawem wdrożyć również Szwecja” – poinformował Jedziński.

Poseł ubolewał, że projekt Ustawy o lustracji, choć był przyjęty w pierwszym czytaniu, to już w drugim został przez posłów odrzucony. „Ustawa ta jest bardzo potrzebna Litwie, niewykluczone bowiem, że wysokie stanowiska w życiu publicznym kraju mogą zajmować osoby utajnione, które w swoim czasie były tajnymi współpracownikami służb specjalnych byłego Związku Sowieckiego. Osoby takie mogą być szantażowane i mogą być nakłaniane do wypełniania woli tych, w czyich rękach są ich akta personalne. Ta ustawa jest bardzo potrzebna” – tłumaczył Jedziński.

Rita Tamašunienė powiedziała z kolei, że silną stroną partii jest jej konsekwentna i ukierunkowana praca. „Dążymy do realizacji zamierzonych celów, mamy nowe pomysły, ale do przodu kroczymy ukierunkowanie” – oceniła szefowa litewskiego MSW.

Tamašunienė odnotowała, że w dziedzinie umacniania samorządu terytorialnego i polityki regionalnej uczyniono ogromny postęp.

„Lata 2019-2020 są dla mnie swoistym rokiem szkolnym na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. Za ten okres w tym zakresie uczyniono bardzo wiele. Udało się przyjąć trzy ważne dokumenty, które realnie przełożą się na zwiększenie samodzielności samorządów i umocnienie polityki regionalnej. Celem regionów jest zrównoważony rozwój gospodarczy i to one same zadecydują, w jaki sposób go osiągną. Jeśli chodzi o samorządy, to są one najbliżej mieszkańców i najlepiej znają i potrafią rozwiązywać ich problemy. Władze powinny zbliżać się do ludzi, dla przykładu, bardziej samodzielne powinny być starostwa” – odnotowała minister.

Tamašunienė przytoczyła przykład Samorządu Rejonu Wileńskiego, który już od pewnego casu stosuje praktyki, zgodnie z którymi 23 starostwa rejonu posiadają własny budżet.

„Niektóre zaś samorządy kierują dla starostw mniej niż 1 proc. puli środków z własnego budżetu” – ubolewała poseł.

Tamašunienė przybliżyła propozycje partii dotyczące realizacji hasła „samorząd bliżej ludzi”. „Wprowadzenie drugiego szczebla samorządu, czyli samorządu gminnego czy też bezpośrednie wybory starostów – to jest to, na co czekają nasi mieszkańcy. Ludzie chcą widzieć na tych stanowiskach osoby ze swego otoczenia, osoby, które najlepiej znają problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy i zależy im na ich rozwiązywaniu” – powiedziała.

Tomaszewski ocenił, że program kierowanej przez niego partii „jest jednym z najlepszych lub, jak powiedzieli sami dziennikarze, wręcz najlepszy”.

Lider partii powiedział, że wiele uwagi w programie poświęcono sprawiedliwości społecznej, zawarte w nim zostały ponadto propozycje liczby posłów ze 141 do 101. Kolejną propozycją jest zwiększenie w przyszłej kadencji finansowania kierowanego na utrzymanie dróg lokalnych co najmniej do 40 proc. ogólnej sumy. „Będziemy dążyli do dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami: i Łotwą, i Polską, i Rosją, i Białorusią” – w zakresie polityki zagranicznej aktywność zapowiedział Tomaszewski.

Ocenił, że program zawiera cały szereg bardzo konkretnych propozycji: „Spośród innych programów nasz wyróżnia właśnie konkretność”.

W przyszłej kadencji partia proponuje wypłacanie „trzynastej” emerytury przed świętami Bożego Narodzenia w wysokości 200 euro, 120 euro comiesięcznie dla każdego dziecka, 200 euro dla rodzin wspieranych socjalnie, zapewnienie darmowych leków dla osób od 70. roku życia. Przypominamy, że od 1 lipca tego roku dla osób w wieku powyżej 75 lat leki z listy refundacyjnej są darmowe. Przyznanie seniorom bezpłatnych leków zostało zrealizowane na skutek inicjatywy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Tomaszewski powiedział też, że partia będzie zabiegała o zmniejszenie VAT do 5 proc. na artykuły żywnościowe, a także o to, by osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie miesięczne płaciły symboliczny podatek w wysokości 1 euro.

„Sprawiedliwość społeczną w państwie zapewnimy, jeśli wdrożymy te i inne rozwiązania zawarte w naszym programie. Proponujemy nie tylko zmiany, ale też podajemy źródła ich finansowania, więc nie są to hasła populistyczne. Zmiany prospołeczne powinny być finansowane m.in. w drodze opodatkowania aktywów banków i dużych centrów handlowych. W dokumencie zawarliśmy również propozycje dotyczące ograniczenia szarej strefy w gospodarce” – powiedział.

Waldemar Tomaszewski prezentacji założeń programu wyborczego AWPL-ZChR dokonał w trakcie półgodzinnej konferencji prasowej w agencji BNS w ramach wspólnego projektu Głównej Komisji Wyborczej i agencji prasowej BNS umożliwiającego wszystkim ugrupowaniom politycznym przedstawienie swoich programów wyborczych przed wyborami parlamentarnymi.

Konferencja prasowa była na żywo transmitowana na stronie www.bns.lt, na kanale YouTube, a także za pośrednictwem sieci społecznościowej Facebook.

Wybory do Sejmu odbędą się 11 października. Ewentualna druga tura w okręgach jednomandatowych odbędzie się za dwa tygodnie, 25 października.