Waldemar Urban (Vilniaus rajonas)

Mieli Vilniaus rajono gyventojai!

Veržlumas, sąžiningumas, skaidrumas, ir atvirumas – tai pagrindiniai principai, kuriais vadovaujuosi gyvenime ir darbe bei manau, kad tai būtinas pagrindas siekiant kartu su gyventojais puoselėti ir auginti savo kraštą. Gavęs Jūsų pasitikėjimo mandatą, įsipareigoju tęsti esamus projektus ir įgyvendinti naujas idėjas visų Vilniaus rajono gyventojų labui:

 • iš savivaldybės biudžeto ir toliau dengsime gyventojams dalį šildymo kainos, dalinai kompensuosime geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, taikysime žemės mokesčio lengvatas;
 • gerinsime kelių infrastruktūrą. Per kadenciją išasfaltuosime 100 km kelių. Tęsime gatvių, šaligatvių tvarkymą;
 • efektyviomis priemonėmis skatinsime gyventojus aktyviau įsitraukti į savo rajono valdymą;
 • užtikrinsime seniūnaičių veiklos išlaidų kompensavimą ir apmokėjimą už dirbtą laiką iki 0,2 VMDU dydžio;
 • skatinsime jaunimo iniciatyvas, didinsime biudžeto fondą jaunimo projektinei veiklai;
 • plėsime sporto infrastruktūrą, įrengsime baseiną Rudaminoje ir sporto kompleksus Nemenčinėje ir Skaidiškėse;
 • didinsime kultūros paslaugų prieinamumą. Renovuosime Mozūriškių dvarą, Rudaminos kultūros centrą, pastatysime Pagirių daugiafunkcinį kultūros centrą;
 • tęsime bendradarbiavimą su parapijomis, remsime parapijiečių iniciatyvas;
 • plėsime ir atnaujinsime darželius ir mokymo įstaigas Nemėžyje, Riešėje, Nemenčinėje, Bezdonyse, Egliškėse. Riešėje pastatysime naują darželį;
 • toliau taikysime transporto ir kitas lengvatas rajone dirbantiems mokytojams;
 • už darželius rajono gyventojai ir toliau mokės 30% mažiau negu kaimyninėje sostinėje;
 • didinsime socialinių paslaugų ir kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų, ambulatorijų prieinamumą. Įgyvendinsime Riešės Kalino ligoninės statybos projektą;
 • įsteigsime Vilniaus rajono gyventojo kortelę, kuri garantuos nuolaidas privačioms ir viešosioms paslaugoms;
 • spartinsime rajono komunalinio ūkio perėjimą prie inovatyvių sprendimų ir atsinaujinančių energijos šaltinių.

Tikiu, kad Jūsų suteiktas pasitikėjimas leis įgyvendinti iškeltus tikslus ir prisidėti prie kiekvieno rajono gyventojo gėrovės didinimo.