Waldemar Urban (Rejon Wileński)

 • z budżetu samorządu nadal będziemy pokrywać część kosztów ogrzewania dla mieszkańców, częściowo rekompensować koszty usług za wodę i odprowadzanie ścieków, będziemy stosować ulgi w podatku za ziemię;
 • będziemy polepszać infrastrukturę drogową. W ciągu kadencji wyasfaltujemy 100 km dróg. Będziemy kontynuować porządkowanie ulic i chodników;
 • będziemy skuteczniej zachęcać mieszkańców do większego zaangażowania w zarządzanie swym rejonem;
 • dla sołtysów zapewnimy zwrot kosztów działalności oraz wynagrodzenie za czas pracy do wysokości 0,2 przeciętnego wynagrodzenia;
 • będziemy promować i wspierać inicjatywy młodzieżowe, zwiększać budżet na działania projektowe młodzieży;
 • będziemy poszerzać infrastrukturę sportową, urządzimy basen w Rudominie oraz kompleksy sportowe w Niemenczynie i Skojdziszkach
 • zwiększymy dostępność usług kulturalnych. Wyremontujemy dwór w Mozuryszkach, dom kultury w Rudominie, wybudujemy wielofunkcyjny dom kultury w Pogirach;
 • będziemy kontynuować współpracę z parafiami oraz wspierać inicjatywy parafian;
 • rozbudujemy i wyremontujemy przedszkola i placówki oświatowe w Niemieżu, Rzeszy, Niemenczynie, Bezdanach, Egliszkach. Zbudujemy nowe przedszkole w Rzeszy;
 • będziemy stosować ulgi na transport oraz innymi sposobami motywować dla nauczycieli pracujących w rejonie;
 • Mieszkańcy rejonu nadal będą płacić za przedszkola o 30% mniej niż w sąsiedniej stolicy;
 • zwiększymy dostępność usług socjalnych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, przychodni. Zrealizujemy projekt budowy Szpitala w Rzeszy;
 • uruchomimy kartę Mieszkańca Rejonu Wileńskiego, która będzie gwarantowała zniżki na usługi prywatne i publiczne;
 • przyspieszymy przejście gospodarki komunalnej rejonu na innowacyjne rozwiązania i odnawialne źródła energii.