Вальдемар Томашевски (Вильнюс)

Už sąžiningą politiką! Už tradicinę šeimą! Už krikščioniškas vertybes!

Gerbiami vilniečiai!

Vilnius nuo amžių yra daugiatautis ir daugiakultūris miestas. Lenkų rinkimų akcija — Krikščioniškų šeimų sąjunga aktyviai dalyvauja miesto gyvenime ir jo gerovės kūrime. Jūsų ankstesnis pasitikėjimas leido įgyvendinti daug darbų, kuriant patogų ir patrauklų miesto gyvenimą.

Tikimės Jūsų pasitikėjimo ir per šiuos savivaldos rinkimus.

Pasisakome :

—  nemokamą viešąjį transportą ir transporto atnaujinimą;

— didesnį dėmesį miegamiesiems rajonams: daugiaaukščių namų atnaujinimui, transporto parkavimo, šaligatvių ir dviračių takų infrastruktūros plėtrai;

— priemiesčių seniūnijų — Naujosios Vilnios, Panerių, Verkių, Rasų, Grigiškių — infrastruktūros plėtrą: šaligatvių ir apšvietimo įrengimą bei modernizavimą, gatvių asfaltavimą, vandentiekio, nuotekų tinklų ir lietaus kanalizacijų įrengimą;

— švietimo ir kultūros sričių finansavimo didinimą ir prieinamumą, tautinių mažumų švietimo tinklo išlaikymą, švietimo įstaigų plėtrą;

— sveikatos ir socialinių paslaugų greitesnį prieinamumą ir kokybę, neįgaliesiems pritaikytą infrastruktūrą;

— bendradarbiavimą su parapijomis ir parapijiečių iniciatyvų rėmimą;

— Šventosios Faustinos namelio Antakalnyje  rekonstrukciją ir kitų sakralinių vietų pritaikymą turizmo poreikiams;

— vaikų, jaunimo ir senjorų turiningą ir prasmingą laisvalaikį;

— investicinės aplinkos gerinimą ir verslo pritraukimą;

— spartesnį žemės nuosavybės teisėtiems savininkams grąžinimą;

— seniūnaičių efektyvesnį funkcijų vykdymą dengiant jiems veiklos išlaidas ir apmokant už faktiškai dirbtą laiką iki 0,3 VMDU dydžio suma.

LLRA-KŠS bendražygiai dirbo ir dirbs sąžiningai kiekvienam miesto žmogui, vadovaujasi krikščioniškomis vertybėmis ir sąžiningumo principu.

Jūsų pasitikėjimas mumis leidžia kurti mūsų VILNIŲ, kuriame gyventi gera ir patogu! Tepadeda mums Dievas!