Programy wyborcze

Wilno

Rejon Wileński

Rejon Solecznicki

Rejon Szyrwincki

Rejon Święciański

Rejon Trocki

Samorząd Elektreński

Rejon Jezioroski

Rejon Orański

Rejon Ignaliński

Samorząd Wisagini