Program wyborczy rejonu trockiego

2023 m. KOVO 5 d. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMAI

LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA –
KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA

Programa

 
UŽ SĄŽININGĄ POLITIKĄ IR KRIKŠČIONIŠKAS VERTYBES!

Tikime, kad su vieninga Trakų krašto bendruomene galime garantuoti rajono pažangą ir gyventojų gerovę. Visada atsakingai ir sąžiningai dirbome žmonių labui, tad siekiame tęsti gerus darbus. Iškėlę kandidatus į Savivaldybės tarybą, nepriklausomai nuo tautybės, lyties, pažiūrų,  norime ir toliau garbingai atstovauti Jūsų interesams. Darbščių ir atsidavusių žmonių komanda siekia Jums teigiamų pokyčių.

Pažadame dirbti kryptingai bei įgyvendinti bendrus uždavinius, pritraukti investicijas ir įgyvendinti projektus, kurie tarnaus visų NAUDAI ir GEROVEI. Rajonui siekiame užtikrinti nuolatinį MODERNĖJIMĄ, diegiant NAUJOVES bei išsaugant kultūros PAVELDĄ ir objektus, tradicinius AMATUS, atsižvelgiant į turtingą krašto ISTORIJĄ bei GAMTĄ.

Pažadame racionaliai, skaidriai ir efektyviai naudoti biudžeto lėšas.

Sieksime gerinti gyventojų GYVENIMO KOKYBĘ, kuriant modernią rajono INFRASTRUKTŪRĄ, tvarkant aplinką.

Kursime patrauklią MOKESTINĘ APLINKĄ, skatindami VERSLĄ.

Taikysime MOKESČIŲ LENGVATAS darbo vietas sukūrusiems smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams. Sudarysime palankias ūkio plėtros sąlygas jauniems ŪKININKAMS. Mažinsime skirtumus tarp miesto ir kaimo gyvenimo kokybės. Užtikrinsime SOC. PASLAUGŲ kokybės AUGIMĄ soc.

Įgyvendinsime programas ir pasinaudosime visomis priemonėmis, skirtomis gyventojų SVEIKATOS PREVENCIJAI, MEDICININIŲ PASLAUGŲ gerinimui.

Kursime patrauklią ir modernią UGDYMOSI APLINKĄ, užtikrinančią kokybiškas švietimo paslaugas, mokinių užimtumą, mokytojų skatinimą, ir auginančią kūrybingas, atsakingas ir savarankiškas asmenybes.

Pažadame kokybišką vaikų ugdymą GIMTĄJA KALBA.

Skatinsime kultūros paslaugų plėtrą bei tradicijų puoselėjimą.

Tęsime daugiabučių namų RENOVACIJĄ.

Plėtosime religines tradicijas ir remsime RELIGINES BENDRUOMENES bei BAŽNYČIAS.

Užtikrinsime JAUNIMO laisvalaikio organizavimą.

Atnaujinsime SPORTO sales ir stadionus.

Plėtosime TURIZMĄ, gerindami krašto įvaizdį bei sieksime KURORTO STATUSO Trakams.

Pagrindinis mūsų tikslas- sprendimų priėmimas tariantis su gyventojais!

KARTU MES JĖGA!