Lista Rejon Trocki

REJON TROCKI

1. Jarosław Narkiewicz – 1962 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, przewodniczący Rady Polonii Świata, wiceprezes ZPL i AWPL-ZChR, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL – kandydat na mera rejonu trockiego;
2. Alina Kowalewska – 1981 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, doradca Administracji Samorządu m. Wilna, radna Samorządu Rejonu Trockiego, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego, wiceprezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL;
3. Agnieszka Rynkiewicz – 1986 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, kierowniczka sprzedaży w krajach bałtyckich i skandynawskich, członkini koła ZPL i AWPL-ZChR w Starych Trokach, członkini Komitetu Obrony Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach;
4. Teresa Sołowjowa – 1960 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Centrum Kultury w Landwarowie, radna Samorządu Rejonu Trockiego, sekretarz i członkini Rady ZPL, wiceprezes Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego; członkini zarządu Lokalnej Grupy Działania m. Landwarów;
5. Grażyna Gołubowska – 1972 r. ur., Polka, doktor nauk biomedycznych, starsza specjalistka Wydziału Turystyki i Sportu Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini koła ZPL w Połukniu, prezes wspólnoty w Połukniu;
6. Stanisław Kosowski – 1977 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, pracownik spółki państwowej ,,LTG”, członek koła ZPL w Landwarowie;
7. Maria Pucz – 1964 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini Rady Naczelnej AWPL-ZChR, prezes Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego, wiceprezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL, członkini zespołu „Stare Troki”;
8. Rafał Karaniewski – 1992 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, kierownik spółki prywatnej ,,Toksika”, członek koła ZPL w Trokach, członek Zespołu Pieśni i Tańca „Troczanie”;
9. Bożena Ławrukiewicz – 1978 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, prezes koła ZPL w Międzyrzeczu;
10. Waldemar Radziewicz – 1973 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, dyrektor artystyczny Centrum Kultury w Trokach, członek koła ZPL w Rudziszkach;
11. Tadeusz Jarmołowicz – 1956 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, członek koła ZPL w Landwarowie, członek Prezydium Trockiego Rejonowego Oddziału AWPL-ZChR;
12. Paweł Mackiewicz – 1968 r. ur., Polak, działalność prywatna, prezes Wspólnoty Ołońskiej, prezes koła ZPL w Ołonie;
13. Alina Rizgeliene – 1964 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, specjalistka Samorządu Rejonu Trockiego, członkini kół ZPL i AWPL-ZChR w Połukniu oraz wspólnoty w Połukniu;
14. Vera Gerasimczik-Pułko – 1981 r. ur., Narodowosc? wykształcenie wyższe, kosmetolog spółki prywatnej ,,Klinika Pinkova”, członkini Stowarzyszenia Pielęgniarek Litwy;
15. Andżelika Jacunskiene – 1971 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, członkini kół ZPL i AWPL-ZChR w Landwarowie;
16. Jevgenij Drozdov – 1984 r. ur., wykształcenie wyższe, pracownik firmy logistycznej, członek koła ZPL w Starych Trokach;
17. Tadeuszas Szukelis – 1964 r. ur. Polak, wykształcenie wyższe, inżynier budowlany spółki prywatnej, członek wspólnoty w Wysokim Dworze;
18. Artur Tyszewicz – 1987 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, dyrektor ZSA „Amisa”, członek koła ZPL w Landwarowie;
19. Dariusz Żukowski – 1980 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, przedsiębiorca, sołtys Rykont, prezes koła ZPL w Rykontach;
20. Władysław Kuzborski – 1989 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, inżynier spółki prywatnej „SIRIN Development”, sołtys;
21. Halina Gryniewicz – 1975 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, członkini koła ZPL w Starych Trokach;
22. Lilia Kondratowicz – 1965 r. ur.,  wykształcenie wyższe, nauczycielka Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, członkini kół ZPL i SNSzPL „Macierz Szkolna” w Rudziszkach;
23. Wiktor Trojko – 1988 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, kierownik rozwoju spółki prywatnej ,,East European Trade”, członek koła ZPL w Landwarowie;
24. Loreta Mackiewicz – 1985 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu, członkini kół ZPL, SNSzPL „Macierz Szkolna” oraz wspólnoty w Połukniu;
25. Grzegorz Żukowski – 1984 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, kierownik ZSA „LTG infra”, członek kół ZPL i AWPL-ZChR w Krawczunach;
26. Andrzej Baranowskij – 1983 r. ur., kierownik spółki prywatnej „Bodhisatva”, terapeuta terapii manualnej i bioenergetycznej, członek koła AWPL-ZChR w Starych Trokach;
27. Renata Strazevičienė – 1986 r. ur., wykształcenie wyższe, nauczycielka gimnazjum w Trokach, członkini koła ZPL w Trokach;
28. Wincenta Dziugiewicz – 1973 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor ds. oświaty, członkini koła AWPL-ZChR w Starych Trokach;
29. Irena Orłowa – 1971 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, prezes koła ZPL przy szkole w Starych Trokach;
30. Elwira Ławrukaitiene – 1978 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, organizatorka imprez kulturalnych przy Ośrodku Kultury w Starych Trokach, członkini koła ZPL i wspólnoty w Starych Trokach, członkini zespołu „Stare Troki”;
31. Marian Szpakowski – 1966 r. ur., wykształcenie wyższe, rolnik, członek kół ZPL i AWPL-ZChR w Starych Trokach;
32. Diana Kirijenko – 1992 r. ur., Litwinka, wykształcenie wyższe, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach;
33. Daniel Sinkiewicz – 2003 r. ur., wykształcenie średnie, pracuje indywidualnie;
34. Eleonora Pawłowska – 1983 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach, członkini Trockiego Stowarzyszenia Literatów, wieloletnia uczestniczka Międzynarodowych Festiwali Poetyckich „Maj na Wilią”;
35. Tatiana Kozłowska – 1982 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, kierowca ZSA ,,Wileńska Zajezdnia Autobusowa”, członkini koła ZPL w Rudziszkach oraz zespołu ,,Rudziszczanie”.