Drodzy mieszkańcy rejonu wileńskiego! Kandydowanie z ramienia AWPL-ZChR na mera rejonu w bezpośrednich wyborach stanowi dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękuję za zaufanie, którym zostałem obdarzony na wspólnym posiedzeniu kierownictwa ZPL i AWPL oraz innych polskich organizacji.

Urodziłem się na Wileńszczyźnie, stąd też pochodzą moi rodzice i dziadkowie. Jestem żonaty, z małżonką wychowujemy dwójkę dzieci. Po ukończeniu studiów magistra ekonomii na Uniwersytecie Wileńskim w latach 2011-2012 pracowałem w samorządzie rejonu wileńskiego w zakresie realizacji i administracji projektów inwestycyjnych, skierowanych na rozwój infrastruktury rejonu, modernizację placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych oraz na poprawę jakości życia mieszkańców rejonu. W latach 2012-2019 pracowałem w Sejmie Republiki Litewskiej jako sekretarz odpowiedzialny frakcji AWPL-ZChR. Przez 8 lat pełniłem obowiązki członka Głównej Komisji Wyborczej. W latach 2019-2020 pracowałem na stanowisku kanclerza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

62-osobowa ekipa naszych kandydatów składa się z sumiennych i znanych w swoich środowiskach ludzi. Zobowiązujemy się do uczciwej pracy na rzecz każdego mieszkańca rejonu, do dbania i pielęgnowania wartości rodzinnych oraz chrześcijańskich.