5 marca w dzielnicach wyborczych każdy wyborca otrzyma po 2 karty wyborcze (biuletyny). Na karcie wyborczej (biuletynie) w wyborach do Rad samorządowych należy zaznaczyć numer 1 z nazwą koalicji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (Lenkų Rinkimų Akcija – Krikščioniškų Šeimų Sąjunga) wpisując do kółka obok nr. 1 znak X.

Znajdujące się na samym dole karty pięć ramek obok napisu PIRMUMO BALSAI (głosy rankingowe), są dodatkową możliwością do promowania konkretnych kandydatów z listy wyborczej partii. Do tych ramek można wpisać numery kandydatów (pięć bądź mniej) albo nie wpisywać wcale, gdyż rankingowanie nie jest obowiązkowe. Zaznaczając na karcie krzyżykiem wyłącznie kółko przy numerze 1 i tak oddamy głos ważny.

Na drugiej karcie (biuletynie) w bezpośrednich wyborach merów prosimy zaznaczyć znakiem X kółko przy nazwisku kandydata Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin:

 w rejonie wileńskim przy nazwisku Waldemara Urbana (Waldemar Urban);

 w Wilnie przy nazwisku Waldemara Tomaszewskiego (Waldemar Tomaszewski);

 w rejonie solecznickim przy nazwisku Zdzisława Palewicza (Zdzislav Palevič);

 w rejonie trockim przy nazwisku Jarosława Narkiewicza (Jaroslav Narkevič);

 w rejonie święciańskim przy nazwisku Edwarda Jedzińskiego (Edvard Jedinskij);

 w Wisagini przy nazwisku Siergieja Kotowa (Sergejus Kotovas);

 w rejonie szyrwinckim przy nazwisku Mariana Bujnickiego (Marijan Buinickas);

 w rejonie jezioroskim przy nazwisku Siergieja Szeplakowa (Sergej Šepliakov).

Niżej podajemy wzory kart wyborczych w rejonie wileńskim, gdzie głosujemy na Waldemara Urbana. Także podajemy przykład głosowania na listę nr 1 (w rejonie wileńskim).