Listy kandydatów

1

Stanisław Michalkiewicz

2

Krzysztof Narkiewicz

3

Jarosław Szakiewicz

4

Władysława Kursewicziene

5

Janusz Ryszard Malinowski

6

Agne Szuksztaite

7

Witold Wojczan

8

Albert Dawidowicz

10

Jan Mankiewicz

11

Nijole Wenskutoniene

12

Jan Szakiewicz

13

Rita Baszkewicziene

14

Danuta Szakewicziene

15

Irena Szuksztiene

16

Elena Pilauskiene

1

Feliks Abarawiczius

2

Jelena Jankuniene

3

Janina Worobjowa

4

Tomasz Lawruwianiec

5

Eleonora Szewczuwiancas

6

Janina Jackewicziene

7

Krystyna Siagło

8

Krystyna Gieglis

9

Lidia Ławruwianiec

10

Maria Gasewicziene

11

Władysław Ławrenczuk

12

Andrzej Gieglis

13

Olga Guriene

14

Ilona Abarowicziene

1

Sergiej Szepliakow

2

Teresa Narkewicziene

3

Walentyna Marcinkewicz

4

Giene Wasilewskaja

5

Olga Wasilewskaja

6

Jekaterina Sas

7

Jelena Szepliakowa

8

Julia Brendiuk

9

Weczesław Gawsztel

10

Wiktoria Pichowskaja

11

Tamara Usinowicz

12

Stanisław Linkiel

1

Zdzisław Palewicz

1961 rok ur., mer Samorządu Rejonu Solecznickiego, wiceprzewodniczący AWPL-ZChR i prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, członek Zarządu Głównego ZPL, członek Rady Rozwoju Okręgu Wileńskiego

2

Józef Rybak

1960 rok ur., dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, sekretarz Prezydium Solecznickiego Oddziału Rejonowego AWPL-ZChR, przewodniczący Lokalnej Grupy Działania Rejonu Solecznickiego

3

Jadwiga Sinkiewicz

1952 rok ur., wicemer Samorządu Rejonu Solecznickiego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, członek kół ZPL oraz AWPL – ZChR

4

Beata Pietkiewicz

1981 rok ur., wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego, wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, redaktor czasopisma „Soleczniki”, członek AWPL – ZChR

5

Anna Jeswiliene

1974 rok ur., nauczycielka Gimnazjum w Ejszyszkach, radna samorządu rejonu solecznickiego, wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, członek AWPL – ZChR

6

Tadeusz Romanowski

1963 rok ur., właściciel spółki transportowej „T. Romanovskio”, radny samorządu rejonu solecznickiego, wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, prezes Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, członek AWPL – ZChR

7

Maria Suchocka

1953 rok ur., wicedyrektor Solecznickiego Szpitala Rejonowego, radna samorządu rejonu solecznickiego; członek Rady Nadzorczej Wileńskiej Terytorialnej Kasy Chorych

8

Jerzy Obłoczyński

1963 rok ur., dyrektor spółki „NAMESTA”, radny samorządu rejonu solecznickiego, członek kół ZPL oraz AWPL – ZChR, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rejonu Solecznickiego

9

Jarosław Wojciechowicz

1980 rok ur., dyrektor spółki „GULIJA” i „LITCARRIER”, członek Rady Naczelnej AWPL – ZChR, radny samorządu rejonu solecznickiego, prezes organizacji „Nowa Fala“

10

Bolesław Daszkiewicz

1948 rok ur., członek Rady Naczelnej AWPL – ZChR, radny samorządu rejonu solecznickiego, członek ZPL

11

Anton Bandalewicz

1972 rok ur., właściciel gospodarstwa rolnego „Anton Bandalewicz”, radny samorządu rejonu solecznickiego, członek AWPL-ZChR, prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Rejonu Solecznickiego, członek Zarządu Stowarzyszenia Rolników rejonu Solecznickiego

12

Henryk Tomaszewicz

1975 rok ur., właściciel spółki obróbki drewna „H. Tomaševič“, radny samorządu rejonu solecznickiego

13

Natalia Gudacz

1960 rok ur., lekarz Solecznickiego Szpitala Rejonowego, radna samorządu rejonu solecznickiego

14

Krystyna Maria Sławińska

1963 rok ur., bibliograf-etnograf Biblioteki Publicznej Samorządu Rejonu Solecznickiego, radna samorządu rejonu solecznickiego, członek AWPL-ZChR, członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół

15

Tadeusz Rudzis

1963 rok ur., właściciel gospodarstwa rolnego „Tadeusz Rudzis”, radny samorządu rejonu solecznickiego, prezes koła ZPL w Dojlidach, członek AWPL-ZChR, kierownik Wspólnoty Lokalnej w Dojlidach

16

Danuta Janina Jusiel

1960 rok ur., asystentka posła na Sejm RL, członek Rady Naczelnej AWPL – ZChR

17

Teresa Butrymowicz

1974 rok ur., manager turystyki w spółce „Solecznicki Park Autobusowy”, radna samorządu rejonu solecznickiego, członek AWPL – ZChR, członek Zarządu Lokalnej Grupy Społecznej miasta Soleczniki

18

Irena Gredziuszko

1972 rok ur., nauczycielka klas początkowych oraz Prezes Macierzy Szkolnej Gimnazjum im. J. Śniadeckiego, radna samorządu rejonu solecznickiego

19

Tadeusz Rus

1973 rok ur., właściciel gospodarstwa rolnego” Tadeusz Rus”, radny samorządu rejonu solecznickiego

20

Łucja Dudojć

1954 rok ur., nauczycielka klas początkowych Gimnazjum im. J. Śniadeckiego, radna samorządu rejonu solecznickiego, członek AWPL-ZChR, przewodnicząca asocjacji „Innowacje Europejskie“

21

Wiktor Kulik

1968 rok ur., właściciel spółki prywatnej „V. Kulik”, radny samorządu rejonu solecznickiego

22

Lilia Wierszycka

1969 rok ur., farmaceuta apteki „Gintarinė vaistinė“, radna samorządu rejonu solecznickiego; członek AWPL – ZChR

23

Stanisław Wiencius

1960 rok ur., właściciel prywatnej spółki, radny samorządu rejonu solecznickiego

24

Zbigniew Wołochowicz

1955 rok ur., dyrektor spółki „Insurance Brokers Group”, radny samorządu rejonu solecznickiego, prezes koła AWPL – ZChR w Podborzu

25

Diana Gotowiecka

1987 rok ur., wicedyrektor Przedszkola w Ejszyszkach, członek ZPL, wolontariusz „Caritas” w Ejszyszkach

26

Eduard Tyszkiewicz

1980 rok ur., manager ZSA„Statpromas”, członek ZPL

27

Irena Bojarun

1967 rok ur., pracowniczka spółki „V. Bojarun”, członek AWPL – ZChR, sołtys w gminie Jaszuńskiej

28

Liliana Duchniewicz

1960 rok ur., lekarz przychodni lekarskiej, członek ZPL

29

Andżeła Dajlidko

1969 rok ur., wicedyrektor Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL

30

Gitana Szablińska

1986 rok ur., pedagog socjalny Gimnazjum J. Śniadeckiego w Solecznikach, członek Rady Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL

31

Krystyna Smirnowa

1972 rok ur., pielęgniarka Centrum Opieki Zdrowotnej, członek ZPL, sołtys, kierownik Wspólnoty Lokalnej i prezes grupy „Bezpieczne sąsiedztwo” w Dziewieniszkach

32

Marina Jankowska

1974 rok ur., wychowawczyni Przedszkola w Zawiszańcach, członek ZPL

33

Weronika Markiewicz

1968 rok ur., starsza bibliotekarka Biblioteki Publicznej Rejonu Solecznickiego, prezes koła ZPL w Małych Solecznikach

34

Olga Wersocka

rok urodzenia 1989, pracowniczka socjalna w instytucji publicznej, członkini Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, członkini Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, członkini Wspólnoty Lokalnej w Białej Wace.

35

Iwona Woroniecka

1971 rok ur., właścicielka prywatnej spółki „I. Voronieckojos”, członek ZPL

36

Janina Miszkinis

1956 rok ur., nauczycielka klas początkowych Gimnazjum w Ejszyszkach, członek ZPL

37

Ludmiła Bandalewicz

1963 rok ur., nauczycielka metodyk Szkoły Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki w Solecznikach

38

Anna Prontkielewicz

1984 rok ur., organizator wykształcenia nieformalnego i imprez Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Wersoce

39

Grzegorz Jakowicz

1976 rok ur., zastępca administratora ds. gospodarczych Domu Kultury Polskiej w Wilnie, członek Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie, sołtys w gminie Jaszuńskiej

40

Katryna Czerniawska

1988 rok ur., sekretarka Szpitala w Ejszyszkach, członek ZPL`

41

Roman Radziwiłowicz

1960 rok ur., członek ZPL, sołtys w gminie Turgielskiej

42

Jan Iwaszko

1984 rok ur., pracownik gospodarstwa „Kamal Zułfijew”

43

Marius Narkun

1990 rok ur., dyrektor spółki „Leverana”, członek organizacji „Nowa Fala”

44

Katarzyna Sokołowska

1990 rok ur., wicedyrektor Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach, członek Stowarzyszenia „Macierz szkolna”, członek Zespołu Pieśni i Tańca „Ejszyszczanie“

45

Nijola Bilinska

1977 rok ur., nauczycielka klas początkowych Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, członek ZPL

46

Andrzej Siluk

1984 rok ur., rolnik gospodarstwa rolnego w Rudni

47

Edwin Kowzan

1986 rok ur., manager spółki transportowej „Me Transportas”, członek organizacji „Nowa Fala”

48

Bachtiar Chaliłow

1959 rok ur., dyrektor spółki „Stantiaras”

49

Janina Drack

1963 rok ur., nauczycielka Szkoły Podstawowej w Dajnowie, członek ZPL

50

Aleksandr Skarina

rok urodzenia 1992, zawodnik drużyny piłkarskiej „Wołczuny”

1

Rasa Tamosziuniene 

rok ur. 1970, dyrektor Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu, radna samorządu rejonu szyrwinckiego, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Szyrwinckiego, prezes „Towarzystwa Kultury Polskiej w Jawniunach”, członek ZPL, członkini zespołu „Czerwone Maki“;

2

Marian Bujnicki 

rok ur. 1961, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borskunach oraz Gimnazjum w Awiżeniach, asystent posła na Sejm RL, prezes koła ZPL w Borskunach, wiceprzewodniczący Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Szyrwinckiego, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”

3

Alberta Stanisława Ruskań 

rok ur. 1951, prezes koła ZPL oraz aktywna działaczka społeczna w Miedziukach, członek AWPL-ZChR

4

Stefania Tomaszun 

rok ur. 1943, prezes Szyrwinckiego Rejonowego Oddziału ZPL, członek Rady Naczelnej ZPL, kierownik artystyczny zespołu „Czerwone Maki”, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Szywinckiego, członek „Towarzystwa Kultury Polskiej w Jawniunach”;

5

Krystyna Mikołajuniene 

rok ur. 1971, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Borskunach, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Szywinckiego oraz prezes koła w Bortkuszkach, członek Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”;

6

Janina Wołejszo 

rok ur. 1966, pracowniczka spółki „Templari”, członek ZPL

7

Jarosław Urbanowicz 

rok ur. 1972, manager ds. ubezpieczeń w spółce „Gjensidige”, członek ZPL, członek „Towarzystwa Kultury Polskiej w Jawniunach”, członek „Ojcowskiego Klubu w Wilnie“, ojciec czwórki dzieci

8

Czesława Galinauskiene 

rok ur. 1966, pracownik socjalny Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach, członek kół AWPL- ZChR oraz ZPL

9

Waluś Kropa 

rok ur. 1969, prowadzi działalność indywidualną obsługi sprzętu gospodarstwa domowego, członek ZPL

10

Irena Siemaszko 

rok ur. 1950, była wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Borskunach, aktywna działaczka społeczna, członek kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Miedziukach

11

Rafał Stankiewicz 

rok ur. 1999, student logistyki transportu Kolegium Technologii i Projektowania, członek ZPL

12

Leonora Jakubenas 

rok ur. 1961, aktywna działaczka społeczna, członek kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Miedziukach

13

Bożena Kaspariene 

rok ur. 1974, nauczycielka Szkoły im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwi, członek Stowarzyszenia „Macierz szkolna”, członek wspólnoty „Medžiukų karštas“, sołtys wsi Miedziuki

14

Józef Stankiewicz 

rok ur. 1971, rolnik, kierownik ds. gospodarczych Szkoły Podstawowej w Borskunach, członek kół ZPL oraz AWPL –ZChR

15

Waleria Gotowtiene 

rok ur. 1970, pracownik techniczny Gimnazjum im. Ks. Prałata J.Obrembskiego, członek „Towarzystwa Kultury Polskiej w Jawniunach“, członek zespołu „Czerwone Maki“

16

Anżeła Ryłowiene 

rok ur. 1976, księgowa ZSA „Baulera”, członek wspólnoty „Medžiukų kraštas“

17

Żaneta Rudak 

rok ur. 1972, kucharz restauracji „Žvėryno smuklė“, aktywny członek kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Borskunach

18

Teresa Michniewicz 

rok ur. 1958, aktywny członek ZPL

19

Waleria Bujnicka 

rok. ur. 1962, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Borskunach, aktywny członek kół ZPL oraz AWPL‑ZChR w Borskunach

20

Barbara Lepiejka 

rok ur. 1992, pracownik Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach, aktywny członek kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Borskunach

21

Dariusz Giełażun 

rok ur. 1991, pracownik spółki „Juldara”, członek ZPL

22

Dariusz Tomaszun 

rok ur. 1968, dyrektor szwedzko-litewskiej spółki logistycznej „NTEX“, aktywny członek ZPL, członek „Towarzystwa Kultury Polskiej w Jawniunach”

1

Antoni Jundo

1961 r. ur., właściciel gospodarstwa rolnego, radny Samorządu Rejonu Święciańskiego, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Święciańskiego, członek ZPL

2

Władysław Jedziński

1965 r. ur., dyrektor ZSA „Niemenczyńska Służba Komunalna”, radny Samorządu Rejonu Święciańskiego, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL

3

Tatiana Wiszniewskaja

rok urodzenia 1952, radna samorządu rejonu święciańskiego, wiceprzewodnicząca komitetu związku zawodowego w rejonie święciańskim

4

Wacław Wiłkojć

1948 r. ur., pracownik ZSA „Podbrodzka Służba Komunalna”, radny Samorządu Rejonu Święciańskiego członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Święciańskiego, członek ZPL

5

Alicja Pieślak

1979 r. ur., nauczycielka Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu, członkini Rady Naczelnej AWPL-ZChR, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” i ZPL w Podbrodziu

6

Jurij Siemaszko

1954 r. ur., dyrektor Święciańskiego Progimnazjum

7

Anna Łastowska

1979 r. ur., nauczycielka Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu, prezes Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” i AWPL-ZChR w Podbrodziu

8

Andrzej Szarejus

1983 r. ur., dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Święciańskiego, członek AWPL-ZChR

9

Bolesław Kurnicki

1959 r. ur., inżynier-mechanik ZSA „Balosza”

10

Edward Jedziński

1986 r. ur., doradca mera Samorządu Rejonu Święciańskiego, członek AWPL-ZChR

11

Walerij Jurgielaniec

rok urodzenia 1981, dyrektor spółki „UAB Technikos meistrai” w Wilnie

12

Andrius Rokickis

rok urodzenia 1983, dyrektor spółki „UAB „Litnafta” w Nowych Święcianach

13

Viačeslavas Meškovas

rok urodzenia 1950, zawodnik drużyny piłkarskiej „Podbrodzie”

14

Kazimiras Malinauskas

1968 r. ur., pracownik ZSA „Intersurgical”, członek AWPL-ZChR

15

Maria Ażubaliene

1954 r. ur., członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Święciańskiego, członkini ZPL

16

Sława Alancewiczius

1949 r. ur., były starosta Gminy Strunojcie, członek ZPL

17

Piotr Kojro

1952 r. ur., pracownik ZSA „Podbrodzka Służba Komunalna”

18

Danuta Giedriene

1944 r. ur., była lekarz Szpitala w Święcianach

19

Maria Zechar

1969 r. ur., administrator domu wypoczynkowego ZSA „Lelija”, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Święciańskiego, członkini ZPL

20

Virginija Ivčakovienė

rok urodzenia 1978, wychowawczyni niemenczyńskiego żłobka – przedszkola

21

Edyta Siemaszko

1979 r. ur., pracowniczka ZSA „Intersurgical”

22

Stanisława Aszczeułowa

1969 r. ur., pracowniczka ZSA „Podbrodzka Służba Komunalna”

23

Jolanta Misewicziene

1983 r. ur., pracowniczka ZSA „Intersurgical”, członkini AWPL-ZChR

24

Jevgenijus Vilkoitis

rok urodzenia 1988, pracownik spółki „UAB Intersurgical”, zawodnik drużyny piłkarskiej „Podbrodzie”

25

Olga Lipska

1995 r. ur., pracowniczka Szpitala Klinicznego m. Wilna, członkini AWPL-ZChR

26

Marian Czapliński

1963 r. ur., pracownik Spółki Prywatnej S. Drobyszewskiego, członek AWPL-ZChR oraz ZPL

27

Vida Vilkoitienė

rok urodzenia 1988, sołtys w Podbrodziu

28

Danuta Borkowska

1958 r. ur., była pracowniczka Centrum Usług Socjalnych Rejonu Święciańkiego, członkini ZPL

29

Andrzej Aszkiełowicz

1976 r. ur., pracownik Rudomińskiego Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL

30

Aliona Czeponiene

1981 r. ur., pracowniczka ZSA „Lakaja”

31

Vladas Šarėjus

rok urodzenia 1958, właściciel salonu fotograficznego „Pas Vladą” w Podbrodziu

32

Jadwiga Markowska

1956 r. ur., pracowniczka Spółki Prywatnej M.Markowskiego, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL

33

Romualda Misiewicz

1975 r. ur., pracowniczka ZSA „Intersurgical”

34

Iwan Szynkowskij

rok urodzenia 1951, dyrektor spółki „UAB Aurasėja”

35

Kolia Kažutinas

rok urodzenia 1962, ślusarz spółki akcyjnej „AB Lietuvos geležinkeliai”

36

Janina Worszyńska

rok urodzenia 1959, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej

37

Pranciškus Činčikas

1955 r. ur., były pracownik służby celnej

38

Swietłana Fedatenkowa

rok urodzemia 1965, nauczycielka klas początkowych progimnazjum w Święcianach

39

Jadwiga Lewdanskaja

1958 r. ur., była pracowniczka służby budowlanej, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL

40

Ludmiła Zubkowa

rok urodzenia 1988, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej

41

Jelena Kliukiene

1950 r. ur., była pracowniczka Centrum Usług Socjalnych Rejonu Święciańskiego, członkini ZPL

42

Kazimiera Danuta Bojlisowa

1953 r. ur., pracowniczka gospodarki rolnej, członkini ZPL

43

Maria Fiodorowa

1952 r. ur., pracowniczka ZSA „BSSGrupe”, członkini ZPL

44

Maria Stepowicz

1952 r. ur., pracowniczka ZSA „Vilmorus”

45

Jelena Trigołubowa

1965 r. ur., kierownik SA „Imeda”;

46

Borys Tepluszonok

rok urodzenia 1971, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej

47

Regina Kuryło

1947 r. ur., emerytowana wicedyrektor szkoły w Nowych Święcianach

1

Maria Pucz

1964 r.ur., wicemer Samorządu Rejonu Trockiego, członkini Rady Naczelnej AWPL-ZChR ir prezes Oddziału Rejonu Trockiego, wiceprezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL

2

Teresa Sołowjowa

1960 r. ur., wicedyrektor Pałacu Kultury w Landwarowie, radna samorządu rejonu trockiego, członek Rady Naczelnej ZPL, wiceprezes Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego, Członek zarządu Lokalnej Grupy Działania m. Landwarów

3

Alina Kowalewska

1981 r.ur., dyrektor Departamentu Oświaty, Kultury i Sportu Samorządu m. Wilna, radna samorządu rejonu trockiego, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego, wiceprezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL

4

Tadeusz Tuczkowski

1955 r. ur., chirurg trockiego szpitala, radny samorządu rejonu trockiego, wiceprezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego

5

Karolina Narkiewicz

1986 r. ur., wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Trockiego, członkini Zarządu Koła ZPL w Trokach

6

Aliona Urban

1987 r. ur., doradca mera Samorządu Rejonu Trockiego, sekretarz Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego, członkini Koła ZPL w Starych Trokach

7

Dariusz Żukowski

rok urodzenia 1980, zezwolenie na prowadzenie biznesu, sołtys w Rykontach

8

Renata Krasowska

1976 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu, wiceprezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL, członkini Koła Stowarzyszenia ,,Macierz Szkolna” w Połukniu

9

Vigantas Leonavičius

1976 r. ur., kierownik projektów ZSA ,,VT Group”, członek Koła ZPL w Rudziszkach, sołtys w Szklarach

10

Tadeusz Jarmołowicz

1956 r. ur., kierownik ds. sprzedaży samochodów spółki „AUTOBAGI”, członek Kół AWPL- ZCHR oraz ZPL w Landwarowie

11

Wincenta Dziugiewicz

1973 r. ur., wicedyrektor Gimnazjum w Trokach, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, AWPL-ZChR oraz ZPL w Trokach

12

Marian Szpakowski

1966 r. ur., rolnik, członek Prezydium Oddziału AWPL -ZChR Rejonu Trockiego, członek Koła ZPL w Starych Trokach

13

Wiktor Trojko

rok urodzenia 1988, kierownik spółek ZSA „East European Trade” i „Moderni Prekyba”.

14

Grażyna Gołubowska

1972 r. ur., starsza specjalistka Wydziału Turystyki i Sportu Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini Koła ZPL w Połukniu

15

Waldemar Radziewicz

1973 r. ur., przedsiębiorca

16

Inesa Baniewicz

rok urodzenia 1988, sekretarz Gimnazjum w Rudziszkach

17

Waldemar Pawłowicz

1979 r. ur., dyrektor spółki „Vigosta”, członek Koła ZPL miasta Landwarów

18

Beata Bagdewicziene

1980 r. ur., nauczycielka Gimnazjum w Trokach, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, AWPL-ZChR oraz ZPL w Trokach

19

Zenon Baranowski

1970 r. ur., rolnik, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Starych Trokach

20

Bożena Ławrukiewicz

rok urodzenia 1994, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej

21

Walerian Jusionis

1959 r. ur., dyrektor spółki rolnej „Merkys“, członek Koła ZPL w Połukniu

22

Lilia Kondratowicz

1965 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” oraz ZPL w Rudziszkach

23

Alina Narkiewicz

1970 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” oraz ZPL w Landwarowie

24

Jowita Gilewicz

rok urodzenia 1990, pracowniczka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rejonu Wileńskiego

25

Ilona Balkuwiene

1975 r. ur., pedagog socjalny Gimnazjum w Trokach, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, AWPL-ZChR oraz ZPL w Trokach

26

Arnold Pucz

1990 r. ur., pracownik ZSA ,,Grainmore”, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Starych Trokach, sołtys gminy starotrockiej

27

Jolanta Gardżiuliene

1975 r. ur., nauczycielka Gimnazjum w Trokach, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Połukniu, sołtys gminy połukniańskiej

28

Paweł Gudelis

rok urodzenia 1989, operator ZSA „Konfowent“.

29

Czesław Jankowski

1962 r. ur., nauczyciel Centrum Kultury w Rudziszkach, członek Koła ZPL w Rudziszkach

30

Irena Rudzis

1965 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, AWPL-ZChR oraz ZPL w Landwarowie

31

Nijolė Slavinskienė

1978 r. ur., doradca mera Samorządu Rejonu Trockiego, członkini Koła ZPL w Landwarowie

32

Iwona Grigiene

1972 r. ur., nauczycielka Gimnazjum L. Komołowskiego w Połukniu, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” oraz ZPL w Połukniu

33

Aliona Prokop

rok urodzenia 1983, specjalistka Pałacu Kultury w Trokach

34

Ernest Maconko

1985 r. ur., przedsiębiorca, członek Koła ZPL w Rudziszkach

35

Artur Tyszewicz

1987 r. ur., przedsiębiorca; członek Koła ZPL w Landwarowie

36

Tomasz Stanisław Razwadowski

1987 r. ur., student Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, członek Koła ZPL w Świątnikach

37

Halina Tuniewicz

1974 r. ur., pielęgniarka-położna szpitala w Santaryszkach, członkini Koła ZPL w Połukniu

38

Grzegorz Żukowski

1984 r. ur., pracownik SA ,,Lietuvos geležinkeliai”, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Krawczunach

39

Irena Charukiewicz

rok urodzenia 1974, pracowniczka Gimnazjum Longina Komołowskiego w Połukniu

40

Henryk Jankowski

1940 r. ur., doktor hab. nauk rolniczych, wieloletni prezes oraz członek Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Trockiego

1

Maria Rekść

1956 r. ur., mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, wiceprzewodnicząca AWPL-ZChR, prezes Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego, członkini Zarządu Głównego ZPL

2

Robert Komarowski

1981 r. ur., wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego, członek Rady Naczelnej ZPL, członek AWPL-ZChR w Niemenczynie

3

Teresa Dziemeszko

1963 r. ur., wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego, członkini Rady Naczelnej ZPL

4

Tatjana Markowa

1952 r. ur., kierownik Wydziału Nauczania Początkowego w Grygajciach, radna samorządu rejonu wileńskiego

5

Renata Sobieska

1984 r. ur., asystentka posła do Parlamentu Europejskiego, radna samorządu rejonu wileńskiego, sekretarz Rady Naczelnej AWPL-ZChR, członkini Zarządu Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL

6

Elwira Lepiłowa

1952 r. ur., radna samorządu rejonu wileńskiego, członkini Stowarzyszenia „Macierz szkolna”

7

Stanisław Adamajtis

1955 r. ur., wicedyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny, radny samorządu rejonu wileńskiego, członek Rady Naczelnej AWPL-ZChR, członek ZPL

8

Edmund Szot

1950 r. ur., członek Rady Naczelnej AWPL-ZChR, sekretarz Klubu Weteranów Armii Krajowej, członek ZPL

9

Aleksander Stankiewicz

1947 r. ur., radny samorządu rejonu wileńskiego, członek Rady Naczelnej AWPL-ZChR, prezes Koła ZPL w Ojranach

10

Marlena Paszkowska

1995 r. ur., dziennikarka Radia Wilno, wiceprezes Koła ZPL „Wileńska Młodzież Patriotyczna”

11

Lucjana Binkiewicz

1952 r. ur., członkini Stowarzyszenia Naukowców Polaków na Litwie, członkini kół AWPL-ZChR i ZPL w Pogirach, członkini Lokalnej Grupy Działania Rejonu Wileńskiego

12

Anton Feliks Stankiewicz

1957 r. ur., dyrektor spółki „Naujasis Afas”, radny samorządu rejonu wileńskiego, prezes koła AWPL-ZChR w Rukojniach, członek ZPL

13

Edyta Klimaszewska

1973 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach, radna samorządu rejonu wileńskiego, członkini Rady Naczelnej ZPL, członkini koła AWPL-ZChR w Bezdanach

14

Stanisław Zajankowski

1961 r. ur. nauczyciel Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach, radny samorządu rejonu wileńskiego, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Kowalczukach

15

Tadeusz Andrzejewski

1966 r. ur., asystent posła na Sejm RL, członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej, dyrektor Instytutu Myśli Polskiej w Wilnie, członek koła ZPL w Grygajciach

16

Mirosława Klim

1972 r. ur., wicedyrektor Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, radna samorządu rejonu wileńskiego, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Rudominie

17

Irena Karpawicziene

1959 r. ur. nauczycielka Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, prezes Koła Stowarzyszenia „Macierz szkolna” w Niemenczynie, radna samorządu rejonu wileńskiego, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Niemenczynie

18

Ana Miluszkiewicz

1970 r. ur., nauczycielka Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwi, prezes Koła Stowarzyszenia „Macierz szkolna” w Suderwi, radna samorządu rejonu wileńskiego, członek koła ZPL w Suderwi

19

Władysław Kondratowicz

1972 r. ur., dyrektor departamentu Ministerstwa Komunikacji RL, radny samorządu rejonu wileńskiego, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Niemieżu

20

Romalda Chmiel

1964 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, członkini koła ZPL w Mejszagole

21

Beata Blażewicziene

1974 r. ur., pracownik Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Czarnym Borze

22

Krystyna Boroszko

1982 r. ur., kierownik kancelarii Gimnazjum św. Kazimierza w Miednikach, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Miednikach

23

Lilija Ogint

1972 r. ur., wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Rzeszy

24

Jurij Bartosewicz

1968 r. ur., dyrektor spółki „Ramtomas”, członek ZPL

25

Alina Pietrowska

1983 r. ur., studentka Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego, wielodzietna mama

26

Zygmont Żdanowicz

1957 r. ur., asystent posła na Sejm RL, radny samorządu rejonu wileńskiego

27

Tomas Kostiuszewas

1993 r. ur., student Wileńskiej Wyższej Szkoły Technologii i Układu Wnętrz, członek ZPL

28

Vanda Artimavičienė

1965 r. ur., wicedyrektor Gimnazjum św. R. Kalinowskiego w Niemieżu

29

Gediminas Janavičius

1962 r. ur., zastępca kierownika Wydziału Rolnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego

30

Zinaida Mucharskaja

1955 r. ur., przedstawicielka Wspólnoty Tatarskiej w Niemieżu

31

Danuta Radulewicz

1973 r. ur., nauczycielka Gimnazjum w Zujunach, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, AWPL-ZChR w Zujunach

32

Oleg Shilko

1989 r. ur., specjalista w Muzeum Władysława Syrokomli

33

Krystyna Najmowicz

1967 r. ur., administrator Filii Rudomińskiego Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury, prezes Koła ZPL i członkini koła AWPL-ZChR w Kowalczukach

34

Jelena Andrejewa

1966 r. ur., nauczycielka Gimnazjum w Wołczunach

35

Dorota Baranowska

1986 r. ur., psycholog Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach

36

Zinaida Draguniene

1957 r. ur., pracownik socjalny Podbrzeskiego Domu Opieki Socjalnej

37

Wiktor Bojarowicz

1979 r. ur., dyrektor spółki „Irzimas”

38

Renat Brałkowskij

1983 r. ur., dyrektor spółki „Renmista”

39

Alina Śnieżko

1982 r. ur., nauczycielka Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” i ZPL w Mejszagole

40

Krystyna Dejnarowicz

1968 r. ur., nauczycielka Gimnazjum św. Jana Bosko w Jałówce, członkini Stowarzyszenia „Macierz Szkolna”

41

Romuald Rakałowicz

1984 r. ur., dyrektor spółki rolnej „Romualdo dvaras”

42

Honorata Romanowska

1976 r. ur., wicedyrektor Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, członkini kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Rudominie

43

Renata Starenkienė

1983 r. ur., wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwi, członkini kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” oraz ZPL w Suderwie

44

Robert Polakowski

1965 r. ur., wicedyrektor Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, członek kół AWPL-ZChR oraz ZPL w Rudominie

45

Zinaida Gierasimowicz

1961 r. ur., finansistka ZSA „Niemieska Służba Komunalna”

46

Tatjana Pakietur

1971 r. ur., wychowawczyni Przedszkola w Niemenczynie, członkini ZPL

47

Renata Utowka

1975 r. ur., nauczycielka w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, członkini ZPL

48

Inesa Laurinawicziene

1986 r. ur., księgowa w szpitalu klinicznym w Wilnie

49

Rimas Mokin

1995 r. ur., student Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, wiceprezes Klubu Studenckiego „Juventa Wileńska”

50

Czesława Zadranowicz

1989 r. ur., administrator w spółce „EBV finanse”, członkini zespołu „Iskry”, przewodnicząca wspólnoty młodzieżowej w Mickunach

51

Łucja Czecziotkiniene

1985 r. ur., nauczycielka Gimnazjum w Wołczunach

52

Dominik Pocej

1986 r. ur., dyrektor spółki „Eldomaksa”, członek Koła AWPL-ZChR w Kowalczukach, członek Koła ZPL w Kienie

53

Jolanta Szamatowicziene

1983 r. ur., wychowawczyni Przedszkola w Niemenczynie

54

Stanisław Germanowicz

1964 r. ur., pracownik Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie

55

Ewa Masłowska

1990 r. ur., zarządca rejestru spółki „Willon”

56

Genadij Pozlewicz

rok urodzenia 1963, dyrektor spółki „UAB Arrival Line”, członek partii politycznej Alians Rosjan

57

Dariusz Subocz

1992 r. ur., nauczyciel Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach, członek kół Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” oraz ZPL w Kowalczukach

58

Romuald Masiulaniec

1982 r. ur., manager spółki „Eskofracht”, członek Koła AWPL-ZChR w Szumsku

59

Zofia Szocik

1965 r. ur., specjalistka Społecznego Biura Zdrowia Samorządu m. Wilna

60

Irena Najmowicz

rok urodzenia 1981, pracowniczka spółki akcyjnej „Lietuvos Paštas, członkini lokalnego zespołu „Echo” w Rukojniach

61

Waldemar Sudujka

1992 r. ur., specjalista w spółce „Wurth”, członek Koła ZPL w Suderwi, członek Klubu Sportowego „Suderwa”.

1

Edita Tamošiunaitė

1976 rok ur., wicemer Rady Samorządu m. Wilna, wiceprezes Rady Naczelnej ZPL,wiceprezes Oddziału ZPL m. Wilna

2

Zbigniew Maciejewski

1960 rok ur., dyrektor Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, członek ZPL i AWPL-ZChR, starosta frakcji radnych AWPL-ZChR m. Wilna;

3

Romualda Poszewieckaja

rok urodzenia 1963, radna Samorządu m. Wilna, dziennikarz, były redaktor telewizji „Pierwszy Kanał Bałtycki, asystentka posła na Sejm RL, członkini Związku Dziennikarzy Litwy, członkini partii politycznej Alians Rosjan

4

Edyta Szyszko

1982 rok ur., radna Samorządu m. Wilna, asystentka posła na Sejm RL, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna , wiceprezes koła ZPL w Grzegorzewie

5

Albert Narwojsz

1985 rok ur., członek Rady Naczelnej ZPL, wicekomendant Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej, członek AWPL-ZChR, wicedyrektor Administracji Samorządu r. Wileńskiego

6

Irena Litwinowicz

1958 rok ur., nauczycielka Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, kierownik-reżyser Teatru Polskiego w Wilnie, była wieloletnia radna Samorządu m. Wilna

7

Rafael Muksinow

rok urodzenia 1953, radny Samorządu m. Wilna, członek partii politycznej Alians Rosjan, około 20 lat uczył i wykładał w szkołach oraz Uniwersytetach prywatnych na Litwie, autor dwóch książek, Wiceprzewodniczący Republikańskiego Publicznego Stowarzyszenia „Zebranie Rosjan Litwy”

8

Tadeusz Ławrynowicz

1959 rok ur., inżynier ZSA „Wileński Transport Publiczny”, wiceprzewodniczący Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, prezes koła ZPL „Nowy Świat”, były radny Samorządu m. Wilna

9

Mirosław Romanowski

1970 rok ur., członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, kierownik Działu Usług Komunalnych Samorządu r. Wileńskiego

10

Natalija Janušauskienė

rok urodzenia 1979, ekonomista, Członkini Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Miasta Wilna

11

Renata Cytacka

1975 rok ur., wiceprezes Rady Naczelnej ZPL, przewodnicząca Komitetu Komunalnych Usług Miejskich w Radzie Samorządu m. Wilna, asystentka europosła, była wiceminister Energetyki, członkini AWPL-ZChR

12

Jarosław Kamiński

1965 rok ur., przewodniczący Komitetu Usług Socjalnych Rady Samorządu m. Wilna, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, były wicemer miasta Wilna

13

Artur Ludkowski

1971 r., dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, doradca premiera ds. mniejszości narodowych, radny Samorządu m. Wilna, członek ZPL, były wicemer Samorządu m. Wilna

14

Aleksandr Fiodorow

rok urodzenia 1953, radny Samorządu m. Wilna, członek partii politycznej Alians Rosjan

15

Danuta Narbut

1973 rok ur., wicedyrektor Administracji Samorządu m.Wilna, prezes Wileńskiego Forum Rodziców Polskich

16

Jelena Karandzyszewa – Dzebisaszwili

rok urodzenia 1969, ponad 15-letni staż pracy z dziećmi, dyrektor spółki „G&J COMPANY, MB“

17

Edward Trusewicz

1979 rok ur., wiceprezes Rady Naczelnej ZPL, asystent posła na Sejm RL, były wiceminister kultury

18

Grzegorz Sakson

1975 rok ur., prezes Związku Prawników Polaków Litwy, , Przewodniczący Komitetu Rozwoju Miasta Rady Samorządu m. Wilna, członek AWPL-ZChR

19

Waldemar Szełkowski

1971 rok ur., nauczyciel Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego w Wilnie, przewodniczący Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Wojskowej Garnizonu w Nowej Wilejce, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna

20

Snieżana Nowikowa

rok urodzenia 1977, nauczycielka klas początkowych Gimnazjum „Żejmiana“w Podbrodziu

21

Henryk Kasperowicz

1963 rok ur., dyrektor spółki „Baldų Studija”, kierownik zespołu „Zgoda” oraz prezes koła ZPL członek AWPL-ZChR

22

Dalia Gaurytė

1967 rok ur. wicedyrektor Gimnazjum w Grzegorzewie

23

Swietłana Gładkich

rok urodzenia 1964; księgowa ZSA „Savaitės Ekspresas”

24

Beata Maluszycka

1974 rok ur., członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, prezes koła ZPL w Zameczku, wicedyrektor Administracji Samorządu r. Wileńskiego

25

Robert Rackiewicz

1992 rok ur., dyrektor spółki „Rejspa”, asystent europosła, członek AWPL-ZChR

26

Anżelika Zenowicz

1987 rok ur., pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego Pierwszej Pomocy Ratunkowej, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, członkini ZPL

27

Iwona Czerniawska

1979 rok ur., wicedyrektor Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“

28

Jerzy Zaranka

1973 rok ur., kierownik departamentu spółki „Wileński Transport Publiczny”, członek AWPL-ZChR i ZPL

29

Janina Rogożynskaja

rok urodzenia 1958, wicedyrektor szkoły im. Lwa Karsawina w Wilnie

30

Janina Biersiekierska

1951 rok ur., główna księgowa “Kuriera Wileńskiego“, prezes Koła ZPL Weteranów „Wilii”, członkini AWPL-ZChR

31

Jolanta Stankiewicz

1971 rok ur., wicedyrektor Szkoły-Przedszkola „Źródełko“(Šaltinėlis)

33

Bożena Klimeniuk

1967 rok ur., starsza księgowa w spółce „Setvita“, członkini AWPL-ZChR

34

Regina Abłom

1964 rok ur., wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Leszczyniakach (Lazdynai), członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“

35

Henryk Bielawski

1962 rok ur., wicedyrektor Centrum Wielofunkcyjnego-Szkoły „Saulėtekio“

36

Margaryta Slauto

rok urodzenia 1966, pracowniczka spółki „UAB Lavestina“, członkini partii politycznej Alians Rosjan, członkini Stowarzyszenia „Dziedzictwa Historycznego i Kulturowego Słowian znad Bałtyku“

37

Ludmiła Kropienė

1971 rok ur., wicedyrektor Szkoły-Przedszkola „Falka” (Bangelė)

38

Marina Taraszkiewicz

1963 rok ur., nauczycielka Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“ oraz ZPL

39

Sandra Kaliukevičiūtė

1985 rok ur., sekretarz Źłobka-Przedszkola „Kluczyk“ (Raktelis) w Wilnie

40

Teresa Andruszkiewicz

1972 rok ur., nauczycielka Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego, kierownik Zespołu „Świtezianka”, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“, członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Tańca

41

Anastazja Lipowiec

rok urodzenia 1988, asystentka posła na Sejm RL

42

Aleksandra Kowalewska

1976 rok ur., nauczycielka Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

43

Beata Bartoszewicz

1980 rok ur., trener gimnastyki zdrowotnej w klubach sportowych Gym Plus“ i „Impuls“, członkini Wileńskiego Forum Rodziców Polskich

44

Żana Tseika

1976 rok ur., logopeda w Żłobku-Przedszkolu „Sveikuolis“ członkini Stowarzyszenia „Słowiański Wieniec”

45

Jelena Rustamowa

rok urodzenia 1988, asystentka posła na Sejm RL

46

Jadwiga Ksiendzowa

1957 rok ur., logopeda w Żłobku-Przedszkolu „Kluczyk“ (Raktelis), członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“

47

Aleksandr Jakubowskij

1969 rok ur., nauczyciel Gimnazjum w Grzegorzewie

48

Lila Mikonienė

1973 rok ur., logopeda, nauczycielka klas początkowych Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego, członkini ZPL

49

Teresa Halina Samsonow

1965 rok ur, nauczycielka Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie, aktorka Teatru Polskiego w Wilnie, prezes koła ZPL

50

Wasilij Jankowicz

rok urodzenia 1974, nauczyciel- metodysta Gimnazjum „Juwenta“ w Wilnie

51

Regina Filipowicz

1979 rok ur., nauczycielka Szkoły-Przedszkola „Wilia”, członkini ZPL

52

Anżela Petkunienė

1977 rok ur., nauczycielka Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, członkini AWPL-ZCHR oraz SNSzPL „Macierz Szkolna“

53

Waleria Skirtun

1961 rok ur ., nauczycielka klas początkowych Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“

54

Wiesława Kodź

1985 rok ur ., nauczycielka Szkoły Podstawowej w Leszczyniakach (Lazdynai)

55

Augustinas Vasiliauskas

1988 rok ur, sołtys w Nowej Wilejce

56

Renata Moroz

1970 rok ur, nauczycielka Szkoły-Przedszkola „Źródełko” (Šaltinėlis)

57

Terenia Dzikiewicz

1981 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Kasztan” (Kaštonas) w Wilnie, członkini ZPL, członkini Komitetu Opieki nad Rossą

58

Łucja Minowicz

1973 rok ur., nauczycielka Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna

59

Walentyna Fiodorowa

rok urodzenia 1955, właścicielka spółki „V. Fiodorovos IĮ”.

60

Andżeła Maciulevičiene

1971 rok ur, wicedyrektor Szkoły-Przedszkola „Wilia”, członkini ZPL

61

Krystyna Tomaszewicz

1982 rok ur, sekretarz – zastępca dyrektora spraw gospodarczych Przedszkola „Kasztan” (Kaštonas) w Wilnie

62

Danuta Rodź

1966 rok ur., nauczycielka Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze”(Žaliakalnio), członkini ZPL, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna“

63

Lijana Marcinkiewicz

1974 rok ur., nauczycielka Szkoły Przedszkola „Zielone Wzgórze” (Žaliakalnio), członkini ZPL oraz SNSzPL „Macierz Szkolna“

64

Tadeusza Bieleninik

1958 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Przy Parku Bajek” (Prie Pasakų Parko), Członkini Wileńskiej Służby Pedagogiczno – Psychologicznej

65

Liubow Tugayewa

rok urodzenia 1980, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej

66

Danuta Pileikienė

1967 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Zameczek” (Raktelis);

67

Swietłana Lutkiewicz

1987 rok ur., nauczycielka Szkoły Podstawowej w Leszczyniakach (Lazdynai)

68

Irena Grineviciene

1957 rok ur., asystentka wychowawczyni Przedszkola „Falka” (Bangelė);

69

Renata Szymanel

1971 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Uśmiech” (Šypsenėlė) w Wilnie, aktorka Teatru Polskiego w Wilnie, członkini ZPL

70

Irena Ingielewicz

1972 rok ur., członkini AWPL-ZChR oraz ZPL, kierowniczka Działu ds. Opieki Społecznej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

71

Katarzyna Borkowska

1991 rok ur., nauczycielka klas początkowych Szkoły-Przedszkola „Źródełko” (Šaltinėlis);

72

Anna Bruzgulis

1987 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Słoneczko” (Saulutė), członkini ZPL

73

Andrzej Niemiec

1955 rok ur., pracownik spółki „Švaros Broliai“, członek AWPL-ZChR

74

Rusłan Rustamow

rok urodzenia 1985, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej

75

Danuta Wojciechowicz

1959 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Sikoreczka” (Zylutė)

76

Lilia Makowska

1972 rok ur., nauczycielka Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze” (Žaliakalnio), członek ZPL

77

Zyta Górska

1979 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Uśmiech” (Šypsenėlė);

78

Albertas Laurinavičius

1982 rok ur., wicedyrektor ZSA „Niemieska Służba Komunalna”, członek AWPL-ZChR

79

Rima Miseliūnienė

1965 rok ur., starsza specialistka Działu ds. Opieki Społecznej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

80

Anna Mikielewicz

rok urodzenia 1956, nauczyciel- metodysta szkoły „Ateities“ w Wilnie

81

Lilia Borkowska

1965 rok ur., zastępca dyrektora ds. gospodarczych Przedszkola „Kluczyk” (Raktelis)

82

Julia Dowgiało

1986 rok ur., wychowawczyni Przedszkola „Uśmiech” (Šypsenėlė), logopeda Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego

83

Iwona Danilewicz

1986 rok ur., księgowa Gimnazjum w Grzegorzewie;

84

Irina Telego

1978 rok ur., wychowawczyni Źłobka-Przedszkola „Sveikuolis“

85

Alina Raczkowska

1956 rok ur., pielęgniarka Respublikańskiego Szpitala w Santaryszkach, członkini ZPL; członkini Stowarzyrzenia Pielęgniarek Osób z Chorobami Nowotworowymi na Litwie;

86

Anna Wierszyło

rok urodzenia 1966, nauczyciel- metodysta szkoły „Ateities“ w Wilnie

87

Beata Oleszkiewicz

1974 rok ur., księgowa spółki “UAB Tekstara“

88

Iwona Romanowska

1971 rok ur., nauczycielka klas początkowych Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, członkini AWPL-ZChR

89

Halina Dawsewicz

rok urodzenia 1961, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej

90

Alina Balkuvienė

1963 rok ur., nauczycielka Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie

91

Olga Katenel

rok urodzenia 1978, nauczyciel Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach

92

Reda Kazimierewicz

1971 rok ur., nauczycielka Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu

93

Renata Gierasim

1985 rok ur., logopeda Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Jałówce

94

Tatiana Oskirko

rok urodzenia 1961, nauczyciel Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach

95

Alicja Łukaszewicz

1980 rok ur., nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rzeszy

96

Walentyna Rudzińska

1970 rok ur., członkini AWPL-ZChR oraz ZPL, kierowniczka Działu ds. Kadrowych Samorządu Rejonu Wileńskiego

97

Jelena Markiewicz

rok urodzenia 1983, nauczyciel Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie

98

Krystyna Malinowska

1984 rok ur., członkini AWPL-ZChR; członkini Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia“; starsza specialistka Działu ds. Opieki społecznej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

99

Swietłana Kofman

rok urodzenia 1964, kierownik studia teatralnego Szkoły – Przedszkola „Tęcza“ w Wilnie

100

Jolanta Taraszkiewicz

1966 rok ur., członkini ZPL, kierowniczka Działu ds. Kadrowych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego

101

Alicja Segen

1984 rok ur., wicedyrektor Żłobka-Przedszkola w Awiżeniach

102

Swietłana Łapkowskaja

rok urodzenia 1972, nauczycielka Szkoły – Przedszkola „Tęcza“ w Wilnie

1

Zygfryd Binkiewicz

2

Dmitrij Ikonikow

3

Walerian Witkowski

4

Oleg Bykow

5

Julia Swidieniene

6

Walentyna Bajazitowa

7

Michaił Morozow

8

Roman Kartaszow

9

Witalij Ławruwianiec

10

Wiktoria Pobiarżyna

11

Artur Radziewicz

12

Andrej Jeronko

13

Powiłas Szuminas

14

Olga Sołowjowa

15

Sergej Machajlicz

16

Anna Szpakauskiene

17

Bolesław Litwinowicz

18

Władimir Właskin

19

Jelena Didenko

20

Leonid Szewczenko

21

Olga Rakiel

22

Stanisław Bulasz

23

Dmitrij Szoriec

24

Walerij Żukowskij

25

Irena Jerenkewicz

26

Irina Puczel

27

Wasta Trimajłowa

28

Jana Juris

29

Wiktoria Fitisowa