Sergejus Kotovas (Visagino savivaldybė)

Gyvenk Visaginu!

 

                                                Vertybės visuomenei – kaip pamatas namui!

Klasikinės tradicinės vertybės: šeima, investicija į žmogų, rūpinimasis pagyvenusiais žmonėmis, pagalba vargstantiems, daugelį amžių buvo visuomenės pagrindas ir raktas į sėkmingą jos vystymąsi.

Šiandien gyvybiškai svarbu suprasti, kad be tradicinių vertybių neįmanoma sukurti sėkmingos visuomenės.

Jokiu būdu negalime pamiršti, kad tradicinės vertybės užima svarbią vietą daugelio visaginiečių mintyse ir gyvenime.

Aš tai girdžiu, aš tai jaučiu, mes kartu tai žinome.

Visiems gyvenantiems Visaginu visiškai akivaizdu, kad šiandien ypatingą dėmesį turime skirti švietimui, sveikatos apsaugai, ir mūsų miesto socialinei sferai.

Būtent todėl mano prioritetai tokie:

  • Plėsti ir gerinti teikiamų vyresniajai kartai paslaugų kokybę;
  • Sukurti būtinąsias sąlygas socialiniam stabilumui ir neatidėliotinai įgyvendinti socialinio teisingumo principus;
  • Siekti, kad medicinos paslaugos būtų prieinamos bet kokio amžiaus žmonėms;
  • Diegti šiuolaikinius ugdymo ir mokymo metodus nuo lopšelio iki baigiamosios gimnazijos klasės;
  • Kelti aukštesnius reikalavimus įstaigų ir įmonių vadovams;
  • Užtikrinti atvirą dialogą su gyventojais ir kokybišką jų informavimą.

 

Tai yra mūsų bendras tikslas, be ko neįmanoma pažanga. Tai būtent tas pamatas, ant kurio statysime Visaginą, kuriame gyvens mūsų vaikai ir anūkai.

Visaginą, kuriuo didžiuosimės mes visi.

Mes tai pasieksime kartu.

Kartu su mūsų pedagogais ir treneriais, gydytojais ir slaugytojomis, socialiniais darbuotojais ir kiemsargiais, virėjais ir vairuotojais, šaltkalviais ir elektrikais, siuvėjomis ir darbininkais, verslininkais ir visais mūsų miesto „tyliaisiais herojais“.

Su Jumis visais, kurie gyvena Visagine, o svarbiausia – Gyvena Visaginu.

Gyvenk Visaginu ir Tu!