Sergej Šepliakov (Zarasų rajonas)

MERO PROGRAMA

Socialinė, sveikatos apsauga – socialinis teisingumas

 • užtikrinti socialiai remtiniems žmonėms, žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms, daugiavaikėms šeimoms paramą, pagalbą, soc. paslaugų plėtrą ir kokybę. Sieksiu, kad atsirastų Senjorų globos namai Turmante, vaistinės rajono vietovėse.

Užtikrinti komunalinių paslaugų prieinamas ir pagrįstas kainas

 • kontroliuoti gyventojams teikiamų komunalinių paslaugų kainas, siekiant išvengti nepagrįsto jų didinimo

Plėtoti kultūrą, sudaryti sąlygas turiningai leisti laisvalaikį

 • sieksime, kad kiekviena veikianti kultūros įstaiga būtų renovuota ir tinkamai finansuojama
 • užtikrinsime gyventojams kokybišką laisvo laiko leidimą, pritaikant viešosios paskirties nenaudojamus pastatus centrų steigimui

Užtikrinti dinamišką ir tolygią rajono plėtrą

 • užtikrinti ūkišką, racionalų ir skaidrų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą
 • aktyviai pritraukti ES ir kt. fondų lėšas rajono infrastruktūrai (keliai, apšvietimas), gyventojų gyvenimo kokybei gerinti

Remti ūkininkus

 • taikysime žemės mokesčių lengvatas. Tai – ne tik reali parama ūkininkams, bet kartu jaunų ūkininkų skatinimas imtis žemės ūkio veiklos

Remti smulkųjį ir vidutinį verslą

 • užtikrinti Zarasų r. savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vykdymą, skaidriai skirstyti programos lėšas
 • taikyti mokesčių lengvatas darbo vietas rajone sukūrusiems smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams
 • užtikrinti smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams galimybę pasinaudoti nemokamų konsultacijų paslaugomis, kurias teiktų savivaldybės administracijos kompetentingi specialistai (pvz., pagalba užpildant paraiškas ES paramai gauti)

Pritraukti daugiau turistų, o tai leis:

 • sukurti naujas darbo vietas/sumažinti nedarbą
 • paskatinti grįžti emigravusius gyventojus.