Предвыборная программа Электренского самоуправления

2023 m. KOVO 5 d. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMAI

LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA — KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA

Programa

UŽ SĄŽININGĄ POLITIKĄ IR KRIKŠČIONIŠKAS VERTYBES!

 

Tikime, kad kartu su Elektrėnų krašto bendruomene galime garantuoti rajono pažangą ir gyventojų gerovę. Visada atsakingai ir sąžiningai dirbome žmonių labui, tad siekiame tęsti gerus darbus. Iškėlę kandidatus į Savivaldybės tarybą, nepriklausomai nuo tautybės, lyties, pažiūrų,  norime atstovauti Jūsų interesams.

Pagrindinis dėmesys skiriamas:

     Dinamiškai ir kryptingai savivaldybės plėtrai
     Savivaldybių kelių būklės gerinimui, gatvių apšvietimo plėtrai, geriamojo vandens
kokybės gerinimui ir nuotekų valymo sistemų plėtrai, viešojo keleivių transporto paslaugų
gerinimui.
     Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui.
     Žemės ūkiui.
     Žemės mokesčių lengvatai — tai reali parama ir paskatinimas savivaldybės ūkininkams.
     Socialinei, sveikatos apsaugai — socialiniam teisingumui.
     Užtikrinti socialiai remtiniems žmonėms, žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms, daugiavaikėms šeimoms paramą, pagalbą, soc. paslaugų kokybę, išsaugoti ambulatorijas veikiančias kaimuose, kad kiekvienas pilietis turintis teisę gauti medicininę pagalbą ir paslaugas, gautų jas savo vietovėje.
    Kokybiškam švietimui. Mokykla pasiekiama kiekvienam vaikui – išlaikyti mokyklų tinklą bei ieškoti galimybių įsteigti filialus atokesnėse vietovėse, kad mokykla, kaip kultūros, bendruomeniškumo skleidėja kaime, būtų arčiau namų, arčiau vaiko, sudaryti lygias galimybes ugdyti(-s) tautinių mažumų mokiniams savivaldybės mokyklose.
    Kultūros, tradicijų išsaugojimui, gyventojų saviraiškos, sporto poreikių užtikrinimui.
Siekiant, kad kultūros centro filialai kaimuose sulauktų renovacijos, geresnio finansavimo. Sudarant kaimo žmogui sąlygas kultūrinių poreikių tenkinimui, saviraiškai, jaunimo  užimtumui, papročių ir tradicijų puoselėjimui, įrengti arba atnaujinti sporto
aikšteles prie esamų ar buvusių mokyklų, siekti, kad bendrame savivaldybės kultūrinių
renginių plane, atsirastų pelnyta vieta tautinių mažumų renginiams, išsaugoti istorijos
ir kultūros paveldo objektus ateinančioms kartoms, vandens telkinių ir pakrančių
išsaugojimas, plėtra ir pritaikymas visuomenės poilsiui.