Vilniaus rajono rinkimų programa

Gerbiami Vilniaus rajono gyventojai!

Vilniaus rajonas yra daugiatautis, daugiakultūris, dinamiškai besivystantis, patogus gyventi, palankus verslui ir turizmui rajonas. LLRA-KŠS komandos tikslas – sąžiningai, skaidriai ir atvirai dirbi Vilniaus rajono gyventojų labui, todėl gavę Jūsų pasitikėjimą, įsipareigojame tęsti esamas ir pradėti naujas iniciatyvas ir projektus, kurie užtikrina gyventojų gerovę:

 • iš savivaldybės biudžeto ir toliau dengsime gyventojams dalį šildymo kainos, dalinai kompensuosime geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, taikysime žemės mokesčio lengvatas;
 • gerinsime kelių infrastruktūrą. Per kadenciją išasfaltuosime 100 km kelių. Tęsime gatvių, šaligatvių tvarkymą;
 • efektyviomis priemonėmis skatinsime gyventojus aktyviau įsitraukti į savo rajono valdymą;
 • užtikrinsime seniūnaičių veiklos išlaidų kompensavimą ir apmokėjimą už dirbtą laiką iki 0,2 VMDU dydžio;
 • skatinsime jaunimo iniciatyvas, didinsime biudžeto fondą jaunimo projektinei veiklai;
 • plėsime sporto infrastruktūrą, įrengsime baseiną Rudaminoje ir sporto kompleksus Nemenčinėje ir Skaidiškėse;
 • didinsime kultūros paslaugų prieinamumą. Renovuosime Mozūriškių dvarą, Rudaminos kultūros centrą, pastatysime Pagirių daugiafunkcinį kultūros centrą;
 • tęsime bendradarbiavimą su parapijomis, remsime parapijiečių iniciatyvas;
 • plėsime ir atnaujinsime darželius ir mokymo įstaigas Nemėžyje, Riešėje, Nemenčinėje, Bezdonyse, Egliškėse. Riešėje pastatysime naują darželį;
 • toliau taikysime transporto ir kitas lengvatas rajone dirbantiems mokytojams;
 • už darželius rajono gyventojai ir toliau mokės 30% mažiau negu kaimyninėje sostinėje;
 • didinsime socialinių paslaugų ir kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų, ambulatorijų prieinamumą. Įgyvendinsime Riešės Kalino ligoninės statybos projektą;
 • įsteigsime Vilniaus rajono gyventojo kortelę, kuri garantuos nuolaidas privačioms ir viešosioms paslaugoms;
 • spartinsime rajono komunalinio ūkio perėjimą prie inovatyvių sprendimų ir atsinaujinančių energijos šaltinių.