Предвыборная программа Ширвинтского района

Telkiantys darbai Širvintų kraštui ir jos žmonėms!

Širvintų stiprybė-aktyvios bendruomenės:

 • kartu su bendruomenėmis spręsime ir skirsime dalį biudžeto lėšų jų idėjų įgyvendinimui (dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas);
 • sieksime didesnio seniūnijų finansinio savarankiškumo. Seniūnijos privalo turėti savo biudžetus gyvenviečių aplinkos tvarkymui;
 • įtrauksime nevyriausybines organizacijas į bendras socialines, kultūrines, edukacines ir kt. programas su savivaldybės įstaigomis.

Patraukli mokestinė aplinka ir gera infrastruktūra –  dinamiška rajono plėtra ir modernėjimas :

 • sieksime efektyvesnės savivaldybės paramos skatinant jaunimo verslumą, remsime „mažuosius startuolius“;
 • žemės mokesčių lengvatos – svertas skatinti ūkininkavimą, gerinti konkurencines mūsų ūkininkų sąlygas;
 • turizmo paslaugos-mūsų galimybės;
 • gerinsime kelių infrastruktūrą;
 • kviesime naujus investuotojus.

Saugi aplinka ir patogi gyventi  aplinka mūsų gyventojų gerovei:

 • miesto pakraščiai ir miesteliai laukia šaligatvių, kaimiškosios vietovės kelių ir saugesnį eismą užtikrinančių sprendimų;
 • kaimuose trūksta gatvių apšvietimo;
 • gerinsime blogai veikiantį komunalinių atliekų tvarkymą;
 • daugelyje vietovių iki šiol nėra vaikų žaidimų aikštelių, sporto aikštynų;
 • plėsime jaunimo užimtumo galimybes;

Rūpestingos socialinės paslaugos- parama, kurios laukiama:

 • senjorai, neįgalieji, gausios šeimos, globėjai sulauks geresnės paramos ir pagalbos;
 • remsime programas skirtas gyventojų sveikatos prevencijai, medicininių paslaugų prieinamumo gerinimui.

Kokybiškas švietimas ir kultūra nematuojami nuvažiuotais kilometrais:

 • steigsime ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes vaikams kaimiškose vietovėse;
 • remsime dienos centrų veiklą;
 • sudarysime sąlygas ir galimybes kultūriniams, dvasiniams poreikiams, daugiakultūriškumui, saviraiškai.