Предвыборная программа Шальчининкского района

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga

Kartu mes jėga!

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga siekia būti kuo arčiau gyventojų, užtikrindama savalaikius jų problemų sprendimus, geresnes gyvenimo sąlygas, infrastruktūros modernizavimą, komunalinio ūkio, švietimo, kultūros, sporto kokybės gerinimą bei ekonominės gerovės plėtrą. Nuoseklus darbas, galimybių suvokimas ir ilgametė patirtis leidžia mums ne tik žadėti, bet ir tesėti rinkimų pažadus.

 

2023-2027 metų kadencijoje sieksime:

 

 • Ekonominės rajono gerovės, bendradarbiaujant su verslininkais;
 • Efektyvaus 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicinės programos lėšų panaudojimo įgyvendinant strateginius rajono tikslus;
 • Komunalinių paslaugų kokybės gerinimo;
 • Tvarios ekonomikos projektų įgyvendinimo;
 • Viešųjų erdvių pritaikymo gyventojų poreikiams;
 • Švietimo įstaigų modernizavimo, ugdymo kokybės didinimo ir tinklo išsaugojimo;
 • Mokymosi gimtąja kalba nuo darželio iki vidurinio išsilavinimo įgijimo užtikrinimo;
 • Teikiamų socialinių paslaugų plėtros;
 • Paramos užtikrinimo socialiai pažeidžiamiems asmenims;
 • Sveikatos paslaugų kokybės gerinimo;
 • Kultūros paveldo apsaugos ir puoselėjimo;
 • Kultūros, turizmo ir sporto rėmimo;
 • Sporto ir žaidimų aikštelių statybos;
 • Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, finansuojant jų veiklą;
 • Jaunimo politikos įgyvendinimo;
 • Žemės ūkio rėmimo;
 • Kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo;
 • Savivaldybės institucijų darbo skaidrumo ir klientų aptarnavimo kokybės gerinimo.