Varėnos rajono rinkimų programa

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga

 

Kartu mes jėga!

 

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga siekia būti kuo arčiau gyventojų, užtikrindama savalaikius jų problemų sprendimus, geresnes gyvenimo sąlygas, infrastruktūros modernizavimą, komunalinio ūkio, švietimo, kultūros, sporto kokybės gerinimą bei ekonominės gerovės plėtrą. Nuoseklus darbas, galimybių suvokimas ir aiškios raidos vizijos turėjimas leidžia mums ne tik žadėti, bet ir tesėti rinkimų pažadus.

 

2023-2027 metų kadencijoje sieksime:

 

 • Ekonominės rajono gerovės, bendradarbiaujant su verslininkais;
 • Efektyvaus 2021-2027 m. Europos Sąjungos investicinės programos lėšų panaudojimo įgyvendinant strateginius rajono tikslus;
 • Tvarios ekonomikos projektų įgyvendinimo;
 • Viešųjų erdvių pritaikymo gyventojų poreikiams;
 • Švietimo įstaigų modernizavimo ir ugdymo kokybės didinimo;
 • Komunalinių paslaugų kokybės gerinimo;
 • Kelių infrastruktūros tobulinimo;
 • Apšvietimo tinklo plėtros kaimo vietovėse;
 • Vandens ir nuotekų tinklų plėtros kaimo vietovėse;
 • Teikiamų socialinių paslaugų plėtros;
 • Paramos užtikrinimo socialiai pažeidžiamiems asmenims;
 • Sveikatos paslaugų kokybės gerinimo;
 • Kultūros paveldo apsaugos ir puoselėjimo;
 • Kultūros, turizmo ir sporto rėmimo;
 • Bibliotekų modernizavimo;
 • Sporto ir žaidimų aikštelių statybos;
 • Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, finansuojant jų veiklą;
 • Jaunimo politikos įgyvendinimo;
 • Žemės ūkio rėmimo;
 • Kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo;
 • Savivaldybės institucijų darbo skaidrumo, savivaldybės paslaugų skaitmenizavimo ir klientų aptarnavimo kokybės gerinimo.