Ignalinos rajono rinkimų programa

LLRA-KŠS PROGRAMA

 

Socialinė, sveikatos apsauga – socialinis teisingumas

 • užtikrinti socialiai remtiniems žmonėms ir žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms, daugiavaikėms šeimoms paramą, pagalbą, soc. paslaugų plėtrą ir kokybę.

Užtikrinti komunalinių paslaugų prieinamumą ir pagrįstas kainas

 • kontroliuoti gyventojams teikiamų komunalinių paslaugų kainas, siekiant išvengti nepagrįsto jų didinimo

Plėtoti kultūrą, sudaryti gyventojams sąlygas turiningai leisti laisvalaikį

 • sieksime, kad kiekviena veikianti kultūros įstaiga būtų renovuota ir tinkamai finansuojama.
 • užtikrinsime gyventojams kokybišką laisvo laiko leidimą, pritaikant viešosios paskirties nenaudojamus pastatus centrų steigimui, kompiuterių salių įrengimui.

Užtikrinti dinamišką ir tolygią rajono plėtrą

 • užtikrinti ūkišką, racionalų ir skaidrų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą.
 • aktyviai pritraukti ES ir kt. fondų lėšas rajono infrastruktūrai (keliai, apšvietimas), gyventojų gyvenimo kokybei gerinti.

Remti ūkininkus

 • taikysime žemės mokesčių lengvatas. Tai – ne tik reali parama ūkininkams, bet kartu jaunų ūkininkų skatinimas imtis žemės ūkio veiklos.

Remti smulkųjį ir vidutinį verslą

 • užtikrinti Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vykdymą, skaidriai skirstyti programos lėšas.
 • taikyti mokesčių lengvatas darbo vietas rajone sukūrusiems smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams
 • užtikrinti smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams galimybę pasinaudoti nemokamų konsultacijų paslaugomis, kurias teiktų savivaldybės administracijos kompetentingi specialistai (pvz., pagalba užpildant paraiškas ES paramai gauti, teisinė informacija)

Pritraukti daugiau turistų, o tai leis:

 • sukurti naujas darbo vietas/sumažinti nedarbą
 • paskatinti grįžti emigravusius gyventojus.