Zdzisław Palewicz (Rejon Solecznicki)

LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA – KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA

ZDZISLAV PALEVIČ

VEIKLUS IR NUOSEKLUS DARBUOSE

 

Gerbiami gyventojai,

Šalčininkų rajone sparčiai vyksta teigiami pokyčiai. Dirbdami kartu pasiekėme daug: patobulinome infrastruktūrą, pagerinome viešųjų paslaugų teikimą ir sudarėme daugiau galimybių vietos bendruomenėms. Noriu tęsti pradėtus darbus. Mano vizija – tai šiuolaikiškas rajonas, kuriame yra gera ir patogu gyventi.

Įgyvendindamas šią viziją, sieksiu komunalinės infrastruktūros tobulinimo. Kelių būklės gerinimas, vandens ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra, viešųjų erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams – tai mano prioritetai. Žadu imtis veiksmų, kad savivaldybė galėtų pasinaudoti Europos Sąjungos 2021-2027 m. finansinės perspektyvos galimybėmis.

Kitas žingsnis – tai viešųjų paslaugų kokybės gerinimas. Skirsiu dėmesį švietimo įstaigų modernizavimui, jų tinklo išsaugojimui, švietimo kokybės didinimui ir teisės mokytis gimtąja kalba užtikrinimui. Stengsiuosi plėsti sveikatos paslaugų prieinamumą ir pritraukti naujų specialistų. Sieksiu to, kad socialinės pagalbos institucijos efektyviai reaguotų į rizikas patiriančių asmenų poreikius. Skatinsiu naujų darbo vietų kūrimąsi per palankios aplinkos verslui formavimą.  

Šalčininkų rajonas yra išskirtinis savo kultūrine įvairove. Mano tikslas yra ją puoselėti. Pasirūpinsiu, kad kultūros įstaigos siūlytų platų renginių pasirinkimą. Taip pat sieksiu to, kad tautinių mažumų teisės būtų užtikrintos, jaunimas turėtų daugiau savirealizacijos galimybių, o kiekvienas gyventojas jaustųsi saugus.

Ilgametė patirtis, galimybių suvokimas ir nuoseklūs veiksmai sprendžiant problemas leidžia man priimti atsakomybę už rinkiminius pažadus ir paversti juos realybe. Dėsiu visas pastangas, kad gyvenimo sąlygos Šalčininkų rajone gerėtų.