Lista kandydatów Wilno

MIASTO WILNO

1.  Edyta Tamosziunaite – 1976 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wiceprezes ZPL, członkini Rady Naczelnej AWPL-ZChR, wiceminister oświaty, nauki i sportu w l. 2013-2014, wicemer m. Wilna;
2. Wanda Krawczonok – 1969 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wiceprzewodnicząca AWPL-ZChR, przewodnicząca Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, członkini ZPL, poseł na Sejm RL w l. 2012-2020,  doradca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego;
3. Edward Trusewicz – 1979 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, wiceprezes ZPL, wiceminister kultury w l. 2013-2014, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, asystent posła do Parlamentu Europejskiego;
4. Wiktor Jusiel – 1984 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, dyrektor portalu informacyjnego L24.lt i Radia Wilno, doradca posła na Sejm RL;
5. Krystyna Zimińska – 1957 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wiceprezes Wileńskiego Miejskiego Oddziału ZPL, wicedyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie;
6. Irena Zacharova – 1964 r. ur., Litwinka, wykształcenie wyższe, dyrektor Litewskiego Centrum Folkloru i Etnografii Mniejszości Narodowych, kierowniczka rosyjskiego zespołu folklorystycznego „Arinuszka”;
7. Zbigniew Maciejewski – 1960 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, członek ZPL i AWPL-ZChR, starosta frakcji radnych AWPL-ZChR m. Wilna, współzałożyciel Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności, dyrektor Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu;
8. Jarosław Kamiński – 1965 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, wicemer m. Wilna w l. 2009-2015, doradca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego, kierownik projektów w spółce prywatnej;
9. Aleksiej Peržu – 1994 r. ur., Rosjanin, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Gimnazjum im. A. Puszkina w Wilnie, Nauczyciel Roku Litwy w roku 2019;
10. Beata Aleksandrowicz – 1983 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini ZPL i AWPL-ZChR, dziennikarz portalu informacyjnego L24.lt i Radia Wilno, tłumacz, doradca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego;
11. Edyta Szyszko – 1982 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, sekretarz odpowiedzialny AWPL-ZChR, wiceprezes koła ZPL w Grzegorzewie, radna Samorządu m. Wilna, doradca posła na Sejm RL;
12. Grzegorz Sakson – 1975 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, członek AWPL-ZChR, prezes Związku Prawników Polaków Litwy i Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na Litwie „LitPolinva”, radny Samorządu m. Wilna;
13. Albert Narwojsz – 1985 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, członek Rady ZPL, członek AWPL-ZChR, podharcmistrz Wileńskiego Hufca Maryi, radny Samorządu m. Wilna, wicedyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego;
14. Danuta Narbut – 1973 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, doktor nauk pedagogicznych, prezes Forum Rodziców Szkół Polskich m. Wilna, wicedyrektor Administracji Samorządu m. Wilna;
15. Krystyna Dzierżyńska – 1960 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, doradca posła na Sejm RL;
16. Irena Litwinowicz – 1958 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini ZPL, kierownik i reżyser Polskiego Teatru w Wilnie, radna Samorządu m. Wilna w l. 2003-2011, nauczycielka Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie;
17. Anatol Jedziński – 1986 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Gimnazjum im. A. Puszkina w Wilnie;
18. Waldemar Szełkowski – 1971 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, członek Rady Naczelnej AWPL-ZChR i Prezydium AWPL-ZChR m. Wilna, przewodniczący Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Wojskowej Garnizonu w Nowej Wilejce, nauczyciel Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie;
19. Violeta Seiliuvienė – 1958 r. ur., Litwinka, wykształcenie wyższe, lekarz Służby Pogotowia Ratunkowego, członkini związku zawodowego;
20. Alina Ewelina Kieżun – 1992 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, nauczycielka Gimnazjum Inżynieryjnego im. J. Lelewela w Wilnie;
21. Janina Łabul – 1955 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini ZPL i SNSzPL „Macierz Szkolna”, kierowniczka Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Wilenka”, nauczycielka ekspertka muzyki Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie;
22. Ewelina Gancewska – 2001 r. ur., Polka, studentka Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, piosenkarka polskiej i litewskiej sceny, kierowniczka i solistka zespołu „Czworo Plus”, finalistka, zdobywczyni II miejsca ostatniej edycji programu telewizyjnego „The Voice of Poland”;
23. Andrzej Busza – 1990 r. ur., Polak, wykształcenie średnie, członek AWPL-ZChR, specjalista ds. logistyki w ZSA „Girteka”, członek Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Wojskowej Garnizonu w Nowej Wilejce;
24. Jevgenija Bolut – 1983 r. ur., Rosjanka, wykształcenie wyższe, członkini Stowarzyszenia „Wieniec Słowiański”, logopeda żłobka-przedszkola „Brzózka” („Berželis“) w Wilnie;
25. Dominika Błażewicz – 2000 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna” i Klubu Studentów w Wilnie, referentka Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie;
26. Daniel Tuczkovskij – 1995 r. ur., Rosjanin, wykształcenie wyższe, członek Zarządu Litewskiej Konfederacji Młodzieżowych Związków Zawodowych, nauczyciel szkoły „Ateities” w Wilnie;
27. Renata Gilun – 1980 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, lektorka, mentorka i przewodnicząca komisji egzaminacyjnej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wileńskiego, wicedyrektor Szpitala im. M. Marcinkevičiusa w Wilnie;
28. Jelena Berezina – 1964 r. ur., Rosjanka, wykształcenie wyższe, kierowniczka wydziału Wileńskiej Szkoły Muzycznej w Nowej Wilejce;
29. Henryk Kasperowicz – 1963 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, prezes koła ZPL „Zgoda”, członek AWPL-ZChR, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Zgoda”, dyrektor spółki „Baldų studija”;
30. Beata Maluszycka-Stankiewicz – 1974 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, prezes kół ZPL i AWPL-ZChR w Zameczku, wiceminister spraw wewnętrznych Litwy w l. 2019-2020, asystentka posła do Parlamentu Europejskiego;
31. Teresa Andruszkiewicz – 1972 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna”, Stowarzyszenia Nauczycieli Tańca, ZPL i AWPL-ZChR, kierowniczka Zespołu Pieśni i Tańca „Świtezianka”, nauczycielka Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie;
32. Jerzy Zaranka – 1973 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, członek Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, kierownik departamentu spółki „Wileński Transport Publiczny”;
33. Daniel Gancewski – 2001 r. ur., Polak, student Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, założyciel i skrzypek zespołu „Czworo Plus”, członek zespołu „Kapela Wileńska”, pracownik kultury;
34. Tadeusz Ławrynowicz – 1959 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, wiceprzewodniczący Oddziału AWPL-ZChR m. Wilna, członek ZPL, radny Samorządu m. Wilna w l. 2011-2015, menadżer ds. bezpieczeństwa ruchu spółki „Wileński Transport Publiczny”;
35. Teresa Halina Samsonow – 1965 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, aktorka i prezes koła ZPL Polskiego Teatru w Wilnie, nauczycielka Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie;
36. Dalia Gaurytė – 1967 r. ur., Litwinka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor gimnazjum w Grzegorzewie;
37. Karolina Kliukaite-Limanowska – 1999 r. ur., Polka, członkini Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Tańca „Sto Uśmiechów” oraz Klubu Studentów w Wilnie, studentka Filii Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie;
38. Aleksander Volodko – 1987 r. ur., Litwin, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Służby Pogotowia Ratunkowego, przewodniczący związku zawodowego;
39. Inga Pašuk – 1981 r. ur., Białorusinka, kierowniczka sekretariatu Szkoły Muzycznej im. B. Jonušasa w Wilnie;
40. Augustinas Wasiliauskas – 1988 r. ur., Polak, wykształcenie średnie, członek ZPL, członek ZHPnL;
41. Karolis Ručys – 1985 r. ur., Litwin, wykształcenie wyższe, wicedyrektor działu Służby Pogotowia Ratunkowego;
42. Eugenia Pietrowicz – 1958 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie;
43. Helena Krochmalienė – 1971 r. ur., Rosjanka, wykształcenie wyższe, nauczycielka polsko-rosyjskiej szkoły początkowej na Antokolu;
44. Aleksander Jakubovskij – 1969 r. ur., Tatar, wykształcenie wyższe, nauczyciel gimnazjum w Grzegorzewie;
45. Henryk Bielawski – 1962 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, nauczyciel szkoły i Wielofunkcyjnego Ośrodka „Saulėtekis “w Wilnie;
46. Regina Abłom – 1964 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor i prezes Koła SNSzPL „Macierz Szkolna” szkoły w wileńskich Leszczyniakach;
47. Iwona Romanowska – 1971 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini AWPL-ZChR i SNSzPL „Macierz Szkolna”, nauczycielka Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie;
48. Żanna Tseika – 1976 r. ur., Białorusinka, wykształcenie wyższe, członkini Stowarzyszenia „Wieniec Słowiański”, logopeda żłobka-przedszkola „Zdrowe Dziecko” („Sveikuolis”) w Wilnie;
49. Robert Pitkiewicz – 1983 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, prezes koła AWPL-ZChR „Miejskie”, kierownik ds. zamówień publicznych spółki akcyjnej;
50. Andrzej Niemiec – 1955 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, członek ZPL i AWPL-ZChR, dyrektor ds. środowiska krajobrazowego spółki prywatnej;
51. Regina Danowska – 1977 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor żłobka-przedszkola „Sikorka” („Zylutė”) w Wilnie;
52. Simona Žilienė – 1971 r. ur., Litwinka, wykształcenie wyższe, członkini Litewskiego Stowarzyszenia Bibliotek Publicznych, Litewskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy, wicedyrektor Biblioteki Centralnej Samorządu m. Wilna;
53. Rūta Janeikienė – 1986 r. ur., Litwinka, wykształcenie wyższe, nauczycielka szkoły-przedszkola „Zorza” („Aušra”) w Wilnie;
54. Ludmiła Kropiene – 1971 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini ZPL, wicedyrektor szkoły-przedszkola „Falka” („Bangelė”) w Wilnie;
55. Lina Liugienė – 1968 r. ur., Litwinka, wykształcenie pomaturalne, wicedyrektor szkoły i Centrum Wielofunkcyjnego „Wschód Słońca” („Saulėtekis”) w Wilnie;
56. Justyna Susłonowa – 1991 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, choreograf zespołów tanecznych w Ośrodku Kultury w Nowej Wilejce, Rudominie i Solecznikach, nauczycielka żłobka-przedszkola w Rudominie;
57. Leonard Klimowicz – 1958 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, członek ZPL i AWPL-ZChR oraz Katolickiego Stowarzyszenia Polaków na Litwie, wieloletni starosta Grzegorzewa;
58. Łucja Minowicz – 1973 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna” i Stowarzyszenia Polonistów na Litwie, nauczycielka Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie;
59. Bożena Kułakowska – 1980 r. ur., Polka, wykształcenie pomaturalne, wicedyrektor żłobka-przedszkola „Kopciuszek” („Pelenė”) w Wilnie;
60. Zyta Górska –1979 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka żłobka-przedszkola „Uśmiech” („Šypsena”) w Wilnie;
61. Łucja Krepsztul – 1966 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini Rady Komitetu Rodzicielskiego Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie, starsza księgowa spółki prywatnej;
62. Agnieszka Kozłowska – 1984 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, przewodnicząca Rady Szkolnej szkoły w wileńskich Leszczyniakach;
63. Lilia Mikoniene – 1973 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini ZPL i SNSzPL „Macierz Szkolna”, nauczycielka Gimnazjum im. Sz. Konarskiego w Wilnie;
64. Jadwiga Ksiendzowa – 1957 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka-logopeda żłobka-przedszkola „Kluczyk” („Raktelis”) w Wilnie, prezes koła ZPL „Kluczyk”;
65. Ilona Lukaitienė – 1977 r. ur., Litwinka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor żłobka-przedszkola „Zdrowe Dziecko” („Sveikuolis”) w Wilnie;
66. Liliana Jakowuk – 1985 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor szkoły w wileńskich Leszczyniakach;
67. Halina Dawsewicz – 1961 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor żłobka-przedszkola „Kropelka” („Lašelis”) w Wilnie;
68. Wioleta Franukewicziene – 1979 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Gimnazjum „Zgoda” („Santara”) w Wilnie;
69. Krystyna Korolowa – 1982 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, kierowniczka sekretariatu Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie;
70. Krzysztof Szturo – 1989 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Grzegorzewie, kierownik projektów kulturalnych w Centrum Kultury w Grzegorzewie;
71. Agata Dzikiewicz-Chomutowa – 1984 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor żłobka-przedszkola „Kasztan” („Kaštonas”) w Wilnie;
72. Janina Rogożyńska – 1958 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor szkoły im. L. Karsawina w Wilnie;
73. Krystyna Korsak – 1980 r. ur., Polka, wykształcenie średnie branżowe, wicedyrektor żłobka-przedszkola „Młynek” („Malunėlis”) w Wilnie;
74. Agnieszka Stryżeń – 1993 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini komitetu rodzicielskiego żłobka-przedszkola „Gelvonėlis“ w Wilnie, członkini AWPL-ZChR;
75. Wioleta Biełousowa – 1985 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor żłobka-przedszkola „Płomyczek” („Liepsnelė”) w Wilnie;
76. Vida Gudavičienė – 1977 r. ur., Litwinka, wykształcenie wyższe, członkini Stowarzyszenia „Wieniec Słowiański”, wicedyrektor żłobka-przedszkola „Vetrungė” w Wilnie;
77. Lilia Najdionowa – 1985 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wychowawczyni szkoły-przedszkola „Słoneczko” („Saulutė”) w Wilnie;
78. Irena Biweiniene – 1974 r. ur., Polka, wykształcenie pomaturalne, wychowawczyni szkoły-przedszkola „Zielone Wzgórze” („Žaliakalnis”) w Wilnie;
79. Andżelika Gasperska – 1971 r. ur., Polka, wykształcenie pomaturalne, wychowawczyni żłobka-przedszkola „Rugelis” w wileńskim Grzegorzewie;
80. Anna Bruzgulis – 1987 r. ur., Polka, wykształcenie pomaturalne, członek ZPL, wychowawczyni szkoły-przedszkola „Słoneczko” („Saulutė”) w Wilnie;
81. Grażyna Palszaitiene – 1984 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wychowawczyni żłobka-przedszkola „Gelvonėlis” w Wilnie;
82. Katarzyna Kordecka – 1970 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie;
83. Krystyna Stacewicz – 1956 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor szkoły im. L. Karsawina w Wilnie;
84. Alicja Mikulewicz – 1968 r. ur., Polka, wykształcenie pomaturalne, st. nauczycielka żłobka-przedszkola „Przy Parku Bajek” („Prie pasakų parko”), członkini Wileńskiej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej;
85. Waleria Martinioniene – 1961 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka szkoły-przedszkola „Wilia” w Wilnie;
86. Stanisława Aweło – 1967 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wychowawczyni żłobka-przedszkola „Uśmiech” („Šypsena”) w Wilnie;
87. Jolanta Franceson – 1977 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka szkoły-przedszkola „Źródełko” („Šaltinėlis”) w Wilnie;
88. Dorota Waszkowicz – 1980 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wychowawczyni żłobka-przedszkola „Kasztan” („Kaštonas”) w Wilnie;
89. Lilia Krasovska – 1973 r. ur., Rosjanka, wykształcenie wyższe, członkini Stowarzyszenia „Wieniec Słowiański”, nauczycielka żłobka-przedszkola „Vetrungė” w Wilnie;
90. Czesława Kuźmińska – 1970 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka szkoły-przedszkola „Wilia” w Wilnie;
91. Walentyna Kołoszewska – 1964 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka szkoły-przedszkola „Wilia” w Wilnie;
92. Czesława Kowaliauskiene – 1966 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie;
93. Jolanta Kariuniene – 1967 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini SNSzPL „Macierz Szkolna”, nauczycielka szkoły początkowej na Antokolu;
94. Olga Borkowska – 1985 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, członkini ZPL, nauczycielka klas początkowych Gimnazjum „Zgoda” („Santara”) w Wilnie;
95. Wiesław Dudziński – 1994 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, wicedyrektor spółki prywatnej;
96. Oksana Kolendo – 1986 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka żłobka-przedszkola „Faleczka” („Bangelė”) w Wilnie;
97. Joanna Szekszteliene – 1983 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, prezes koła ZPL w Ciechanowiszkach, członkini Lokalnej Grupy Działania, nauczycielka gimnazjum w Zujunach;
98. Teresa Gerdwiliene – 1967 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, kierowniczka Biura Rejonu Wileńskiego przy Litewskiej Służbie Doradztwa Rolniczego;
99. Aleksander Lachowicz – 1980 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, prezes koła AWPL-ZChR w Niemieżu, członek ZPL, członek Lokalnej Grupy Działania, kierownik wydziału przetargów   Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.