Lista Rejon Wileński

REJON WILEŃSKI

1. Maria Rekść – 1956 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, wiceprezes AWPL- ZChR i prezes Oddziału Rejonu Wileńskiego, członkini Rady i Zarządu Głównego ZPL;
2. Waldemar Urban – 1987 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, wiceprezes AWPL-ZChR i Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL, członek Rady ZPL – kandydat na mera rejonu wileńskiego, były kanclerz ministerstwa Spraw Wewnętrznych i członek Głównej Komisji Wyborczej;
3. Mirosław Wojciulewicz – 1985 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, dyrektor Centralnej Biblioteki Rejonu Wileńskiego, prezes koła ZPL w Rudominie, choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”;
4. Iwona Kazakiewicz – 1987 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, rzecznik prasowy biura frakcji EKR Parlamentu Europejskiego w Wilnie, sekretarz Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL;
5. Robert Rackiewicz – 1992 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, dyrektor – wydawca „Tygodnika Wileńszczyzny”, asystent posła do Parlamentu Europejskiego, sekretarz Oddziału AWPL-ZChR miasta Wilna, członek ZPL;
6. Elwira Lepiłowa – 1952 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, wieloletnia wicedyrektor Gimnazjum w Zujunach oraz Progimnazjum Jana Pawła II w Wilnie;
7. Stanisław Adamajtis – 1955 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie, wiceprzewodniczący frakcji AWPL-ZChR w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego, członek Rady Naczelnej AWPL-ZChR, członek koła ZPL w Sużanach;
8. Tadeusz Andrzejewski – 1966 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, dyrektor Instytutu Myśli Polskiej w Wilnie, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego, członek koła ZPL w Grygajciach;
9. Teresa Dziemieszko – 1963 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego oraz Rady ZPL;
10. Karolina Pietrusewicz – 2000 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie, kierowniczka dziecięcej grupy tanecznej Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”;
11. Renata Sobieska – 1984 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, asystentka posła do Parlamentu Europejskiego, redaktor portalu informacyjnego L24.lt, prezes koła ZPL w Solenikach, członkini koła AWPL-ZChR w Niemenczynie;
12. Gediminas Janavičius – 1962 r. ur., Litwin, wykształcenie wyższe, zastępca kierownika wydziału rolnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego;
13. Mirosława Klim – 1972 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini kół ZPL i AWPL-ZChR w Rudominie;
14. Anna Miluszkiewicz – 1970 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego, prezes koła SNSzPL „Macierz Szkolna” i członkini koła ZPL w Suderwie;
15. Krystyna Boroszko – 1982 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, kierowniczka sekretariatu Gimnazjum św. Kazimierza w Miednikach, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Miednikach;
16. Antoni Feliks Stankiewicz – 1957 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, dyrektor spółki „Naujasis Afas”, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego, członek kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Rukojniach;
17. Edyta Klimaszewska – 1973 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini Rady ZPL, prezes koła ZPL i członkini AWPL-ZChR w Bezdanach;
18. Stanisław Zajankowski – 1961 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, nauczyciel Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego, członek kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Kowalczukach;
19. Zygmunt Żdanowicz – 1957 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego, członek zespołu „Kapela Świętojańska”.
20. Wiktor Bojarowicz – 1979 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, dyrektor spółki „Irzimas”, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego, członek koła AWPL-ZChR w Czarnym Borze;
21. Jolanta Abramczyk – 1981 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, starsza specjalistka wydziału ds. opieki społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego, prezes kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Pogirach;
22. Irena Karpawicziene – 1959 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, prezes koła SNSzPL „Macierz Szkolna” i członkini kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Niemenczynie;
23. Halina Olenkowicz – 1969 r. ur., Polka, wykształcenie zawodowe, spedytor, członkini koła AWPL-ZChR „Wspólna sprawa” przy Samorządzie Rejonu Wileńskiego;
24. Zbigniew Sinkiewicz – 1975 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie, członek koła AWPL-ZChR w Awiżeniach;
25. Bogdan Antonowicz – 1975 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, były kierownik Wydziału Policji Publicznej Komisariatu Policji Rejonu Wileńskiego;
26. Ewa Jackiewicz – 1981 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, pedagog socjalny i bibliotekarka Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole;
27. Agata Romejko – 1988 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, broker ubezpieczeniowy, przewodnicząca zrzeszenia sołtysów gminy mickuńskiej, członkini ZPL;
28. Danuta Radulewicz – 1973 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka klas początkowych gimnazjum w Zujunach, członkini kół SNSzPL „Macierz Szkolna” oraz AWPL-ZChR w Zujunach;
29. Tomasz Pilecki – 1992 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, dyrektor działu pieczy zastępczej w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego w Giejsiszkach, członek koła ZPL w Korwiu;
30. Kirił Sokołow – 2004 r. ur., Rosjanin, maturzysta Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie;
31. Waldemar Dudojć – 2003 r. ur., Polak, student Uniwersytetu Białostockiego filii w Wilnie, kierownik artystyczny Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie, katecheta, organista, muzyk;
32. Tomasz Stanisław Razwadowski – 1998 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, starszy specjalista wydziału porządku publicznego gminy pogirskiej, członek koła ZPL w Świętnikach;
33. Aleksander Trifonov – 1992 r. ur., Rosjanin, wykształcenie średnie, kierownik operacji transportowych;
35. Waldemar Korzeniewski – 1997 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, zastępca kierownika wydziału ds. technologii informacyjnych w spółce państwowej;
36. Seweryn Stankiewicz – 2003 r. ur., Polak, student na Uniwersytecie Wileńskim, harcerz ZHPnL, członek Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna”;
37. Elwira Kropis – 1989 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, starsza specjalistka Instytutu Higieny, członkini koła ZPL w Rukojnach;
38. Jarosław Basłyk – 1996 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, inżynier projektant instalacji sanitarnych w spółce prywatnej;
39. Oleg Shilko – 1989 r. ur., Białorusin, wykształcenie wyższe, specjalista ds. turystyki w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie;
40. Ingrida Sosnovskienė – 1973 r. ur., Litwinka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor ds. nauczania Gimnazjum w Awiżeniach;
41. Zinaida Gerasimovič – 1961 r. ur., Ukrainka, wykształcenie wyższe, starsza finansistka ZSA „Niemieska służba komunalna”;
42. Zinaida Mucharskaja – 1955 r. ur., Tatarka, wykształcenie wyższe, emerytka, przedstawicielka Wspólnoty Tatarskiej w Niemieżu;
43. Wioleta Gawrylonok – 1978 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, księgowa w spółce prywatnej, członkini kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Grygajciach;
44. Julia Silko – 1983 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, logopeda żłobka-przedszkola „Pasikonik” („Žiogelis“) w Wilnie, członkini koła ZPL w Białej Wace;
45. Krystyna Najmowicz – 1967 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, administrator filii Rudomińskiego Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Szumsku, prezes koła ZPL i członkini AWPL-ZChR w Kowalczukach;
46. Alina Czerniawska – 1980 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wychowawczyni żłobka-przedszkola w Kabiszkach, członkini Wspólnoty Wiejskiej w Kabiszkach oraz koła AWPL- ZChR gminy Niemenczyn;
47. Waldemar Klimaszewski – 1967 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, dyrektor Centrum Wielofunkcyjnego – Szkoły Podstawowej w Mościszkach, prezes koła ZPL w Mościszkach i członek AWPL-ZChR;
48. Honorata Romanowska – 1976 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wicedyrektor ds. nauczania Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, członkini kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Rudominie;
49. Marian Rynkiewicz – 1965 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, dyrektor spółki „ApiPiliakalnis”, przewodniczący Stowarzyszenia Pszczelarzy Rejonu Wileńskiego, członek kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Niemenczynie;
50. Weronika Markowa-Masewicz – 1981 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, p.o. dyrektora filii nauczania początkowego w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, członkini kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Grygajciach;
51. Robert Polakowski – 1965 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, wicedyrektor Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie, członek kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Rudominie;
52. Marian Dźwinel – 1962 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, kierownik filii Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie, Muzeum Szkolnictwa w Orzełówce;
53. Feliks Dzisiewicz – 1968 r. ur., Polak, wykształcenie zawodowe, dyrektor i właściciel spółki „Feliks Dzisevič”, członek koła ZPL w Ciechanowiszkach;
54. Andrzej Żabiełowicz – 1962 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, starosta gminy mariampolskiej, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego i prezes koła w Mariampolu, członek Zarządu Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL;
55. Tadeusz Aszkielaniec – 1962 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, starosta gminy czarnoborskiej, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego i prezes koła w Czarnym Borze, członek Zarządu Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL;
56. Mirosław Gajewski – 1976 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, starosta gminy zujuńskiej, członek Prezydium Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego, członek Zarządu Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL;
57. Waldemar Rynkiewicz – 1984 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, starosta gminy rzeszańskiej, członek Rady Naczelnej AWPL-ZChR i prezes koła w Rzeszy, członek Zarządu Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL;
58. Edyta Bobiniene – 1979 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, starsza specjalistka wydziału księgowości Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini Wspólnoty Lokalnej Podbrzezie – Glinciszki;
59. Wioleta Purpurowicz – 1986 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, starsza specjalistka wydziału oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini koła ZPL w Grygajciach;
60. Rita Gilun – 1969 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, specjalistka ds. rolnych gminy duksztańskiej, członkini kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Duksztach;
61. Lucjana Binkiewicz – 1952 r. ur., Polka, doktor nauk ekonomicznych, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego, członkini kół ZPL oraz AWPL-ZChR w Pogirach;
62. Edmund Szot – 1950 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, radny Samorządu Rejonu Wileńskiego, członek Rady Naczelnej AWPL-ZChR, członek ZPL, sekretarz Klubu Weteranów Armii Krajowej.