Lista Rejon Jezioroski

REJON JEZIOROSKI

1. Siergiej Szeplakow – 1985 r. ur., Polak, wykształcenie wyższe, specjalista Elektrowni Atomowej w Ignalinie – kandydat na mera rejonu jezioroskiego;
2. Waleria Paliwoda – 1957 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, wieloletnia dyrektor szkoły muzycznej w Jeziorosach, członkini ZPL;
3. Teresa Narkewicziene – 1949 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, kierowniczka stacji meteorologicznej w Litewskim Ośrodku Hydrometeorologicznym, członkini Rady ZPL, prezes Jezioroskiego Oddziału ZPL;
4. Angelina Garšanova – 2003 r. ur., Litwinka, wykształcenie średnie, studentka Wisagińskiego Centrum Technologii i Biznesu;
5. Wiera Pupiel – 1964 r. ur., Rosjanka, wykształcenie średnie, gospodyni domowa, członkini ZPL;
6. Gienia Usinowicz – 1970 r. ur., Polka, wykształcenie średnie specjalne, pracowniczka SA „Zarasaitis”, członkini ZPL;
7. Andrzej Szwajkowski – 1970 r. ur., Polak, wykształcenie średnie, pracownik ZSA „Lietuvos geležinkeliai”, członek ZPL;
8. Jelena Šliapkova – 1983 r. ur., Rosjanka, wykształcenie średnie specjalne, operator spółki „Visagino linija”, członkini ZPL;
9. Renata Barzdienė – 1976 r. ur., Litwinka, wykształcenie średnie, pomocnik pracownika socjalnego w domu opieki, członkini ZPL;
10. Anna Charzewskaja – 1986 r. ur., Polka, wykształcenie średnie specjalne, pracowniczka ZSA „Corpus A”, członkini ZPL;
11. Stasia Purwinskaja – 1966 r. ur., Polka, wykształcenie średnie specjalne, gospodyni domowa;
12. Danuta Charzewskaja – 1964 r. ur., Polka, wykształcenie średnie, gospodyni domowa;
13. Wiktoria Miediucha – 1956 r. ur., Polka, wykształcenie wyższe, nauczycielka szkoły muzycznej w Wisagini, członkini ZPL;
14. Edyta Szwajkowskaja – 1977 r. ur., Polka, wykształcenie średnie, pracowniczka ZSA „Visatex”, członkini ZPL;
15. Jekaterina Sas – 1950 r. ur., Rosjanka, wykształcenie średnie, emerytka,członkini ZPL.