Dmitrij Ikonikov

Tarybos narys

 

Už krikščioniškas vertybės! Už sąžininga politika! Kartu mes jėga!

 VISAGINAS 2023 metais tai – SVEIKAS miestas

Žmonės – brangiausias Visagino turtas, o sveikata – didžiausias žmogaus turtas. Visuomenės sveikata – prioritetinis tikslas, kuri pasiekti padės:

 1. Sveikatos įstaigų paslaugų tobulinimas, personalo įgūdžių gerinimas, naujų gydytojų pritraukimas.
 2. Griežtesnė sveikatos įstaigų veiklos kontrolė.
 3. Gyventojų sveikatos stiprinimas nuo kūdikio iki senjoro.

ŠILTAS ir ŠVIESUS miestas.

Miesto ūkis reikalauja ypatingo dėmesio, būtina:

 1. Nedelsiant paruošti miesto energetinio saugumo programą.
 2. Sutvarkyti Visagino savivaldybės gatvių ir kelių apšvietimo problemas.
 3. Optimizuoti miesto ūkį tvarkančių įmonių veiklą.

DĖKINGAS miestas

Privalome būti dėkingi vyresniajai kartai.

 1. Plėsti ir gerinti paslaugų prieinamumą senjorams ir žmonėms su negalia.
 2. Pagaliau įsteigti senjorų namus su reabilitacijos centru buvusio „LOK‘o“ teritorijoje.
 3. Įkurti miesto muziejų

AKTYVUS ir DRĄSUS miestas.

 Aktyvi ir drąsi visuomenė – geriausias būdas pasiekti iškeltus tikslus:

 1. Skatinti NVO darbą, griežtai kovojant su nepotizmų skiriant projektų finansavimą.
 2. Prie Visagino sav. tarybos komitetų įkurti nepriklausomas visuomenines tarybas.
 3. Skatinti smulkų verslą kurti aktyvaus ir urbanistinio turizmo pažintinius maršrutus.

SVEIKO PROTO miestas

Programą orientuotą ne į eilinius pažadus, o į konkretų rezultatą privalo būti paremta sveiku protu:

 1. Konkreti ir aiški miesto vystymosi strategija.
 2. Ilgalaikė ekonominės raidos programa
 3. Finansinių srautų ir vykdomų projektų nuolatinė kontrolė.

Dmitrij Ikonikov

Už sveiką miestą . Už sveiką protą. Už Visaginiečius.