Zbigniew Jedziński

Poseł na Sejm

1959 r. ur., poseł na Sejm RL, wiceprzewodniczący AWPL-ZChR i prezes Oddziału Rejonu Święciańskiego, członek ZPL;