Ignalinos rajono savivaldybė

LLRA-KŠS PROGRAMA IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBEI (2019 m.)

 

Socialinė, sveikatos apsauga – socialinis teisingumas

 • užtikrinti socialiai remtiniems žmonėms, žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms, daugiavaikėms šeimoms paramą, pagalbą, soc. paslaugų plėtrą ir kokybę

 

Užtikrinti komunalinių paslaugų prieinamas ir pagrįstas kainas

 • kontroliuoti gyventojams teikiamų komunalinių paslaugų kainas, siekiant išvengti nepagrįsto jų didinimo

 

Kokybiškas švietimas

 • remti mokyklas, mokytojus, kad mokyklą butų kultūros, bendruomenės centru, būtų arčiau šeimų, arčiau vaiko

 

Plėtoti kultūrą, sudaryti gyventojams sąlygas turiningai leisti laisvalaikį

 • sieksime, kad kiekviena veikianti kultūros įstaiga būtų renovuota ir tinkamai finansuojama
 • užtikrinsime gyventojams kokybišką laisvo laiko leidimą, pritaikant viešosios paskirties nenaudojamus pastatus centrų steigimui, kompiuterių salių įrengimui.

Užtikrinti dinamišką ir tolygią rajono plėtrą

 • užtikrinti ūkišką, racionalų ir skaidrų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą
 • aktyviai pritraukti ES ir kt. fondų lėšas rajono infrastruktūrai (keliai, apšvietimas), gyventojų gyvenimo kokybei gerinti

 

Remti ūkininkus

 • taikysime žemės mokesčių lengvatas. Tai – ne tik reali parama ūkininkams, bet kartu jaunų ūkininkų skatinimas imtis žemės ūkio veiklos.

 

Remti smulkųjį ir vidutinį verslą

 • užtikrinti Zarasų rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vykdymą, skaidriai skirstyti programos lėšas
 • taikyti mokesčių lengvatas darbo vietas rajone sukūrusiems smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams
 • užtikrinti smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams galimybę pasinaudoti nemokamų konsultacijų paslaugomis, kurias teiktų savivaldybės administracijos kompetentingi specialistai (pvz., pagalba užpildant paraiškas ES paramai gauti, teisinė informacija)

 

Pritraukti daugiau turistų, o tai leis:

 • sukurti naujas darbo vietas / sumažinti nedarbą
 • paskatinti grįžti emigravusius gyventojus.

1

Feliksas ABARAVIČIUS

2

Jelena JANKUNIENĖ

3

Janina VOROBJOVA

4

Tomašas LAVRUVIANECAS

5

Eleonora ŠEVČUVIANCAS

6

Janina JACKEVIČIENĖ

7

Kristina SIAGLO

8

Kristina GEGLIS

9

Lidija LAVRUVIANEC

10

Marija GASEVIČIENĖ

11

Vladislavas LAVRENČIUKAS

12

Andrejus GEGLIS

13

Olga GURIENĖ

14

Ilona ABAROVIČIENĖ