3 marca w dzielnicach wyborczych każdy wyborca otrzyma po 2 karty wyborcze (biuletyny). Na karcie wyborczej (biuletynie) w wyborach do Rad samorządowych należy zaznaczyć numer 17 z nazwą koalicji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan „Związek Chrześcijańskich Rodzin” (Lenkų Rinkimų Akcijos ir Rusų Aljanso koalicija „Krikščioniškų Šeimų Sąjunga”) wpisując do kółka obok nr. 17 znak X. W pięciu okienkach rankingowych w dole karty wyborczej (biuletynu) można wskazać pozycje (numerki) kandydatów na liście. Można wcale nie wpisywać pozycji (numerków) kandydatów. Karta wyborcza (biuletyn) z zakreślonym kółkiem przy nr. 17 i tak będzie ważna.

Na drugiej karcie (biuletynie) w bezpośrednich wyborach merów prosimy zaznaczyć znakiem X kółko przy nazwisku kandydata Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin:

  • w rejonie wileńskim przy nazwisku

         Marii Rekść (Marija Rekst);

  • w Wilnie przy nazwisku

         Edyty Tamosziunaite (Edita Tamošiūnaitė);

  • w rejonie solecznickim przy nazwisku

        Zdzisława Palewicza (Zdzislav Palevič);

  • w rejonie trockim przy nazwisku

        Jarosława Narkiewicza (Jaroslav Narkevič);

  • w rejonie święciańskim przy nazwisku

       Zbigniewa Jedzińskiego (Zbignev Jedinskij);

  • w Wisagini przy nazwisku

       Dmitrija Ikonnikowa (Dmitrij Ikonikov);

  • w rejonie szyrwinckim przy nazwisku

       Rasy Tamosziuniene (Rasa Tamošiūnienė);

  • w rejonie jezioroskim przy nazwisku

       Siergieja Szeplakowa (Sergej Šepliakov).

Obok podajemy wzory kart wyborczych w rejonie wileńskim, gdzie głosujemy na Marię Rekść i m. Wilnie, gdzie głosujemy na Edytę Tamosziunaite. Także podajemy przykład głosowania na listę nr 17 (w rejonie wileńskim).