Maria PUCZ, wicemer rejonu trockiego, urodziła się 13 sierpnia 1964 roku w rejonie trockim. W roku 1985 ukończyła studia pedagogiczne w zakresie edukacji przedszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Wilnie. Wiele lat pracy poświęciła dzieciom w placówkach przedszkolnych rejonu trockiego. W roku 2005 ukończyła studia z administracji publicznej na Uniwersytecie im. Michała Romera w Wilnie. Od 2008 roku jest radną w samorządzie rejonu trockiego, zaś od 2014 pracuje na stanowisku zastępcy mera. Lata doświadczenia sprawiły, że dobrze poznała potrzeby i sytuację mieszkańców Trok i okolic.

Ostatnie wybory samorządowe w Trokach nie były łatwe. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin nie od razu weszła do koalicji współrządzącej. Podczas spotkań z wyborcami politycy AWPL-ZChR zawsze podkreślali, że ze wszystkich sił będą pomagać tym, których interesy reprezentują. Jakie konkretnie dokonania były zrealizowane w ciągu ostatniej kadencji?

Jestem bardzo wdzięczna mieszkańcom rejonu za zaufanie, które okazali mi w wyborach. W roku 2015 roku dostałam kolejną szansę na reprezentowanie ich interesów w Radzie samorządu. Będąc radną i wicemerem staram się zawsze sumiennie wykonywać powierzone mi zadania. Dokładam wszelkich starań, by wspierać i pomagać w rozwiązywaniu ich problemów. Wszystkim nam przecież zależy na tym, żeby rejon trocki rozwijał się i był przyjazny dla wszystkich mieszkańców. W pracy zwracam uwagę na potrzeby ludzi, którzy przychodzą z różnymi sprawami, mówią o swoich potrzebach, dzielą się spostrzeżeniami.

Dzięki przedstawicielom AWPL-ZChR w Radzie samorządu rejonu trockiego udało się zrealizować wiele projektów, które były założone w programie partii. Zachowaliśmy szkoły z ojczystym językiem nauczania: dziś w rejonie mamy 3 gimnazja i 1 szkołę podstawową z polskim językiem nauczania, a także gimnazjum z rosyjskim językiem nauczania. Otworzyliśmy nowe grupy przedszkolne z edukacją w języku polskim. Ulepszyliśmy infrastrukturę transportową. W tym zakresie urządziliśmy oświetlenie wielu dróg i ulic. Zostały ogrodzone cmentarze, odnowione budynki administracyjne naszych gmin. Planujemy kontynuować asfaltowanie i renowację dróg, oświetlać terytoria wsi i w ogóle polepszać warunki życia mieszkańców. Realizujemy i wspieramy projekty kulturalne i sportowe, krzewiące polskość.

Jak Pani ocenia minioną kadencję, podczas której przedstawiciele naszej partii współrządzili z liberałami, co udało się osiągnąć i jakie inwestycje przyciągnąć?

W ciągu ostatniej kadencji Rada samorządu rejonu trockiego przyjęła 951 uchwał. Było różnie, ale współpraca z koalicjantami układała się raczej pomyślnie, broniliśmy praw mieszkańców, podejmowaliśmy projekty i zadania, które wcześniej wytyczyliśmy. W tym m.in. modernizacja dróg, kanalizacji, wodociągów. Realizowaliśmy projekty w dziedzinie kulturalnej, sportowej i oświatowej. Dzięki przedstawicielom AWPL-ZChR w koalicji przyciągnięto inwestycje ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Współpracowaliśmy z urzędami-partnerami naszego samorządu w Polsce – z miastem i rejonem Giżycka, Ełkiem oraz na Białorusi – z Lidą. Udało się opracować konkretne projekty, których wykonanie koordynowałam osobiście. Działania te były finansowane z funduszy Unii Europejskiej i budżetu samorządowego, a odnowione były budynki szkół i przedszkoli. Dobiega końca renowacja szkoły artystycznej w Trokach, rozpoczęto projekt renowacji domu kultury w Landwarowie. W rejonie trockim powstaną dwa przedszkola modułowe.

Troki i okolice kojarzą się przede wszystkim z turystyką. Jakie plany są związane z tą dziedziną życia społecznego miasta i całego regionu.

Co roku Troki zwiedza około 1,5 mln turystów. Będziemy rozwijać turystykę. Dla Trok planujemy otrzymać status miasta kurortu. Wspieramy i nadal będziemy pomagać wspólnotom religijnym i kościołom.

Z innej strony rejon trocki to też miejscowości wiejskie. Jakie problemy są w rejonie i w jaki sposób można je rozwiązać? Z jakim planem wyborczym AWPL-ZChR startuje w tym roku w Trokach?

Chcemy nadal pracować tak, aby realizować zadania i przyciągać inwestycje do realizacji projektów, które będą korzystne dla wszystkich mieszkańców. Zależy nam na modernizacji i rozwoju. Zależy nam na zachowaniu dziedzictwa kulturowego, zgodnie z bogatą historią i przyrodą rejonu. Będziemy polepszać środowisko i infrastrukturę. Obiecujemy dogodne warunki podatkowe dla przedsiębiorców. Chcemy stworzyć korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego oraz dla młodych rolników. Zamierzamy zmniejszyć różnicę między jakością życia w mieście i na wsi. Staramy się pozyskać wszystkie dostępne środki, aby polepszyć usługi medyczne i socjalne. Chcemy zwiększyć jakość nauczania w szkołach oraz zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczne warunki do spędzania czasu wolnego, organizując zajęcia pozalekcyjne, finansując projekty młodzieżowe. W tym celu planujemy odnowę stadionów i sal sportowych dostępnych także w małych miejscowościach na prowincji.

Jak w tym wszystkim wygląda polska mniejszość narodowa:  jakie są jej problemy i co się udaje pod tym względem zrobić?

Chociaż mapa demograficzna rejonu się zmienia, Polacy nadal pozostają najliczniejszą mniejszością narodową. Historycznie okolice Trok wyróżniają się spośród innych rejonów właśnie swą wielokulturowością. Przedstawiciele i radni z ramienia AWPL-ZChR szczególnie dbają o poszanowanie interesów polskiej mniejszości. Aktualne tematy to zachowanie możliwości kształcenia w języku ojczystym od przedszkola do zdobycia świadectwa dojrzałości, polepszenie infrastruktury i warunków materialnych placówek, dbanie o kulturę, tradycje. Dla wszystkich mieszkańców rejonu, niezależnie od narodowości, ważne są problemy związane ze stanem dróg, ulic, oświetleniem. Dlatego dużo uwagi poświęcamy na polepszanie infrastruktury zarówno w większych miejscowościach, jak i w mniejszych, wspieramy inicjatywy lokalne.

Rejon trocki jest wyjątkowy i unikalny ze względu na historię i współistnienie obok kultur i tradycji różnych narodów, wyznań i religii. Jestem dumna z faktu, że tu się urodziłam i dorastałam. Jestem patriotką swojej małej Ojczyzny. Nigdzie indziej nie chciałabym mieszkać. Każde działanie, które poprawiło i wpłynęło na ulepszenie życia mieszkańców jest dla mnie sukcesem i mam nadzieję, że spełniam oczekiwania wyborców. Kilka lat pracy w strukturach samorządu sprawiło, że dobrze poznałam problemy mieszkańców, dodało mi to też pewności siebie, dzięki czemu łatwiej jest pokonywać trudności oraz rozwiązywać trudne zagadnienia, których nie brakuje. Mam wiele pomysłów na to, aby rejon się rozwijał. Chociaż ich realizacja nie należy do łatwych, to praca ta wcale mnie nie nuży. Zawsze mogę liczyć na wsparcie moich najbliższych – męża Czesława i córki Agnieszki z rodziną oraz rodziny brata, oddanych kolegów, wiernych przyjaciół i sympatyków. W swoim życiu staram się kierować wartościami chrześcijańskimi, co pozwala mi pracować sprawiedliwie i odpowiedzialnie.