Maraton wyborczy do rad samorządowych wyszedł na prostą. W kolejnych oddziałach odbyły się spotkania przedwyborcze z udziałem kandydatów na radnych, członków komisji wyborczych i aktywistów sztabów wyborczych „Związku Chrześcijańskich Rodzin” Koalicji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan. 15 lutego takie gremium miało miejsce w Wisagińskim Centrum Kultury, w którym wzięli udział przedstawiciele rejonów ignalińskiego i jezioroskiego oraz miasta Wisagini.

Nieprzypadkowo przewodniczący Koalicji AWPL i AR europoseł Waldemar Tomaszewski, dziękując zebranym za ich zaangażowanie i dotychczasowy wysiłek na rzecz kampanii wyborczej zaznaczył: „Na tych terenach jesteście podwójnie doceniani za wszystko, co robicie w czynie społecznym. Nie macie, jak w podstołecznych rejonach – szkół, swych przedstawicieli we władzy, starostów, etatowych kierowników zespołów, aczkolwiek mocno działacie, zdobywacie duże poparcie wśród mieszkańców i wystawiacie własne listy wyborcze. To wszystko osiąga się jedynie pracą społeczną. A osiągnięcia są: przykładowo, już w poprzednich wyborach, w dwóch dzielnicach wyborczych okręgu jezioroskiego nasi kandydaci zdobyli największą liczbę głosów”.

Konwent wyborczy Koalicji AWPL i AR w Wisagini, zgodnie z wieloletnią tradycją, rozpoczął się nabożeństwem Eucharystycznym w miejscowej świątyni, które sprawował ks. wikary Mirosław Anuszkiewicz. Albowiem to chrześcijańskie wartości, stanowiące fundament działalności Związku Chrześcijańskich Rodzin, wskazują właściwy kierunek pracy dla jej członków.

Część oficjalną spotkania w Centrum Kultury, poprzedził występ ludowej kapeli „Suderwianie” pod kierownictwem Edwarda Michalkiewicza. Pełniący obowiązki gospodarza, prezes oddziału w Wisagini, Zygfryd Binkiewicz, trójjęzyczne przywitanie skierował do ok. 200 osób: kandydatów na radnych z rodzinami, członków komisji i sztabów wyborczych, przybyłych z ignalińskiego i jezioroskiego rejonów oraz miejskiego samorządu, po czym udzielił głosu gościom.

„Cieszę się, że jest nas tak dużo, że razem stanowimy siłę – podkreślił na wstępie przewodniczący koalicji Waldemar Tomaszewski. – Jesteśmy bowiem solidną siłą na litewskiej scenie politycznej: mamy 8-osobową frakcję sejmową, w siedmiu samorządach mamy swych przedstawicieli – 70 radnych, dwóch merów, naczelników administracji lub zastępców, sekretarzy samorządów.

Ale stanowiska nie są dla nas celem, lecz tylko środkiem do realizacji naszego programu, którego podstawowym zadaniem jest sprawiedliwość socjalna szeregowego obywatela, każdego mieszkańca. Dlatego też z naszych list kandydują osoby różnych narodowości. Niemało napracowaliśmy się: w tegorocznych wyborach nasza koalicja startuje z 11 list wyborczych z prawie 400 kandydatami z obu partii, ponad 1000 osób pracuje w komisjach wyborczych, około 3 tys. – w sztabach wyborczych. To jest ogromna siła, na tych ludzi spadł wielki ciężar pracy i za to chcę im wszystkim podziękować. Wierzę, że nasza 17-ka przyniesie nam wszystkim sukces!” – dodał na zakończenie przewodniczący.

Przedstawiciel Aliansu Rosjan, radny m. Wilna i kandydat z listy koalicyjnej Rafaił Muksinow odniósł się natomiast do wagi słowa „samorządność”, kiedy obywatele uczestniczą w kierowaniu życiem społeczeństwa. Dlatego jest ważny udział w głosowaniu za swych kandydatów. Zaznaczył także, że działalność koalicji AWPL i AR opiera się na trzech podstawowych zasadach: wartościach chrześcijańskich, sprawiedliwości socjalnej i profesjonalizmie. „Jestem świadkiem tego, jak pracują moi koledzy-Polacy w samorządzie miasta i widzę, że w pracy kierują się właśnie tymi zasadami”.

Kandydat na stanowisko mera Wisagini radny Dmitrij Ikonnikow, życząc zebranym wspólnego sukcesu wyborczego podkreślił natomiast ważność pracy w samorządzie, najbliższym problemów ludzi: „Jesteśmy mocni na tyle, na ile będzie mocnym nasze najsłabsze ogniwo – samorząd lokalny”.

Oficjalną część spotkania zakończyło wręczenie legitymacji kandydatów na radnych do samorządów. Dokumenty wręczyli prezesi oddziałów Zygfryd Binkiewicz, Walentyna Bojezytowa i Teresa Rynkevičienė.

Nieoficjalna część wieczoru upłynęła wszystkim zebranym przy muzyce, piosence, tańcu oraz obcowaniu przy stołach z poczęstunkiem.

2019-02-18